onsdag 17. juli 2013

Menneskeskapt klimakrise - finns den?

Dette spørsmålet er det flere og flere som tviler på. Det er mange grunner til dette. Helt overordnet er det to grunner: 1) alarmistene har ropt ulv, ulv i mer enn 10 år – ingen ulv er sett! 2) Politikerne gjør ingen ting av det de sier som helt nødvendige klimatiltak!


Det hele toppet seg under FN-møtet i København i 2009 (COP 15). Da var den menneskeskapte klimakrisen nær forestående. Politikere med sans for overdrivelse sa at ”nå var det kun 50 timer igjen før krisen traff oss alle”. Det var 50 timer før møtestart i København!

Mest oppmerksomhet fikk dette Togradersmålet. Vi måtte holde oss under 2 graders global oppvarming (høyere temperatur), ellers gikk det rett heden. IPCC hadde modellert 2.5 - 4.5 graders oppvarming, og de hadde lagt til grunn en klimasensitivitet (KS) på 2 – 2.5 grader. Det er hvor mange graders oppvarming vi får dersom CO2-nivået dobles. Deretter har KS blitt beregnet på nytt, flere ganger, og verdien er synkende. Dette er et resultat av at stadig lengre flat eller synkende global temeperatur inngår i ”grunnlinjen”. De siste beregninger viser verdier under 2, ned mot 1 grad. Nå har nylig Met Office meldt om 16 år med flat temperatur (siden 2007), og en forventning om ytterligere 5 – 10 år til. Når året 2023 inngår i ”grunnlinjen”, da kan vi ha en sensitivitet som er under 1 grad!

Ikke nok med det. Det kan være andre forhold som gjør at sensitiviteten om noen få år muligens er negativ. Dette skyldes at flere og flere nå stiller spørsmål med hele drivhuseffekten. Man snakker om at CO2 egentlig er en kjølende gass, at positiv tilbakekopling ikke er i overensstemmelse med termodynamikken, særlig ikke 2. hovedsetning. Da vil det virkelig skje noe med hele IPCC-doktrinen og denne fiksjonerte problemstillingen om CO2 som varmende ”klimagass”, og faktisk hele teorien og prinsippet om drivhusteorien. Egentlig er det jo et bastardbegrep. Drivhuset har glassvegger, og kloden vår er da vitterlig ikke omgitt av en glasskule?

Togradersmålet lever fortsatt i beste velgående, i hvert fall politisk. En kan ikke lese en enste artikkel i norske MSM, der politikere, aksjonister ja endog norske klimaforskere, uttaler seg med stor bekymring om dette togradersmålet. De fleste har gitt opp, vi klarer det ikke, så lenge det ikke tas krafttak om redusert utslipp av klimagasser. Målet ligger 85 år frem i tid, det er snakk om å nå dette målet i 2100.

Men, etter som tiden går, og temperaturen holder seg stabil, endog går ned, ja så har vi bedre og bedre tid til denne målpasseringen. Ikke bare det, vi får hjelp av ytterligere kvalitetssikring av måledata. I 2010 hadde den globale temperaturen steget ca. 0.9 grader. Nå er måledataene homogenisert, jukstert som noen kaller det, og temperaturstigningen er nå om lag 0.55 grader! Dersom Met Office får rett, vil jo temepraturstignigen være 0.55 grader også i 2025, og da begynner det virkelig å se lysere ut. Dessuten, dersom det er slik at den fallende tendensen for HadCRUT4, ja alle de tre bakkemålingene HadCRUT4, GISS og NCDC, ja så vil jo temepraturøkningen etter 1850 gå ned, med ca 0.01 – 0.02 grader pr 10 år. Slår dette til, vil vi fint klare togradersmålet innen 2100. ja det kan faktisk se ut som om vi har klart det allerede, foreløpig.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar