mandag 17. august 2009

Våre varmeste år!

- Vi ble ikke helt ferdig med myten om den faktiske temperaturøkningen sist.
Riktig, og jeg glemte å nevne hvorfor jeg lurte på om myter ”går ut på dato”. Det henger sammen med at en sentral ”klimaforsker” i tilhengerskaren nylig gikk ut og innrømmet at det var blitt litt kjøligere de siste årene.

- Det så jeg, men han tok sine forbehold om naturlige variasjoner, kort tidshorisont, og mantraet: ”det pågår global oppvarming”. For de stritter i mot denne observasjonen, utflating eller kjøligere klima, så lenge de kan. Det går jo på prestisjen løs! Ja, og som sagt sist, det er ikke greit å tenke på at klimakrisen blir avlyst. Kanskje vi får: Eventyret om den globale oppvarmingen?
Det blir i så tilfelle en ekte myte! Og det var nok mer eller mindre på tide at en av de sentrale blant tilhengerne gikk ut og proklamerte det vi andre har sett eller ant i flere år!

- Ja, for etter 2000 har jo ikke temperaturen steget, og myten har i så tilfelle gått ut på dato?
Ja, mytekonstruksjonen vil være avslørt! Myten skulle jo svekke kritikerne, men slikt virker selvfølgelig ikke. Det blir nok mer som en bomerang.

- Mener du virkelig at denne mytekonstruksjonen er en ren hersketeknikk?
Ja, selvfølgelig. Det hele minner om foredragsholderen som hadde skrevet i margen på foredraget sitt: Dårlig argument, hev stemmen!

- Men hva med våre varmeste år?
Ja, akkurat det henger litt sammen med ”dårlig argument”.

- Den myten som kan ha gått ut på dato den inneholder altså to helt misvisende argumenter for at temperaturen ikke har sluttet å sige. For det første, det er feil at temperaturen ikke stiger, vi har nemlig globaloppvarming, den pågår hele tiden.
Ja, det er riktig, vi har stadig global oppvarming, sammenliknet med f. eks 1850. Men etter år 2000 har ikke denne effekten vært sterk nok til fortsatt å heve temperaturen. Den ligger på nivået for år 2000.

- Skjønner, men hva var det andre argumentet?
Det er at 12 av de 13 varmeste årene siden globale målinger av lufttemperatur startet i 1850 er kommet de siste 13 år! Og dette skal altså være ytterligere et argument for at temperaturen ikke flater ut. Men det er jo faktisk akkurat motsatt. For bortsett fra det ene året 1998, som var ekstremt varmt, så er nettopp, pga. global oppvarming, år 2000 mer eller mindre det varmeste året, mens det deretter flater ut. Som en kan se av flere datasett med observerte temperaturverdier. Ved fortsatt utflating vil vi naturlig få mange ”varmeste år” fremover. Han skiløperen vi kjenner ville kalt dette: Barneskirenn.

- Mener du virkelig at den myten er bygd på to så åpenbare misforståelser?
Om det er misforståelse vet jeg ikke? Men verken ”pågående global oppvarming” eller ”de varmeste år” er noe argument for at temperaturen stiger. Jeg kan vel nærmest snakke om at det hele bygger på en fiksjon.

- Hvis dette virkelig er riktig, at begge argumentene er skinnargumenter, og at sentrale tilhengere medgir at det er blitt kjøligere i det siste, da må da dette være ganske pinlig for dem?
Vel, det beste hadde nok vært å spørre dem. Det som nå blir interessant er hva som skjer med de andre 15-20 mytene, som tilhengerne i Norge har forsøkt å gjemme kritiske spørsmål om klimaendringene bak.

- Finnes det så mange konstruerte klimamyter? Er alle sammen like mytiske og med datostempling?
Det vil vise seg.

- Hvordan er de andre mytene da?
Det må vi snakke om neste gang

- Hvor finner jeg mytene?
Blant annet her: http://www.cicero.uio.no/webnews/index.aspx?id=10961

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar