mandag 7. september 2009

Ljugarbenken

* Du Trange, hvordan oppfatter du situasjonen rundt klimadebatten i Norge, spurte Svansen, en dag de satt på tilhengerbenken.
- Vel, skal jeg være helt ærlig synes jeg nok at kritikerne begynner å bli farlig nærgående. Det bringes jo stadig informasjon frem i media som svekker vår sak.

* Hva tenker du på da?
-Det stilles stadig mer og mer kritiske spørsmål om det menneskeskapte bidraget av CO2, på ca 5%. Kan det bety så mye som vi, tilhengerne, vil ha det til? Det pekes på at den globale temperaturen etter år 2000 ikke har steget, snarere gått ned. I den sammenheng har kritikerne overbukt Prestruds påpekning av at det har vært kjøligere de siste årene. Ministeren, Solkongen, har hatt noen sjikanerende utspill i media som virker mot sin hensikt. Sammenlikningen med Hitler og 2. verdenskrig, manglende tro på The Big Bang og metaforen med at jorda- var flat lenge etter at den avgjort var rund, ja det hjelper ikke vår sak.

* Nei og hvis vi tenker på at Gro Harlem Brundtland mente det er umoralsk å tvile på IPCC, og at Eva Joly nå senest synes det er helt uhyrlig at det er noen som tviler på det menneskeskapte ansvaret for klimaendringene, og faktisk hevder dette åpent, ja da kan det nok tenkes at vi begynner å få en dårlig sak.
- Ja, og i tillegg så stilles det spørsmål ved Al Gores motiver i klimakampen. Han skal visstnok ha aksjer i firmaer om tjener på karbon-fangst. Det har blitt stilt spørsmål på Capitol Hill. Og her hjemme er det noen som har pekt på at undervisningen om klima i ungdomsskolen er ren indoktrinering – basert på at klimaendringene er menneskeskapte. Dessuten er det noen som har ått snusen i det som ble gjort for å unngå noen referanser i siste hovedrapport. Og når et medlem av klimapanelet innrømmer åpent at hun mangler kjennskap til de feil som er gjort av Michael Mann om hockey-kølla, ja da er det mye om peker den veien høna sparker, for oss!

* Og jeg registrerer at flere og flere reagerer på alt snakket om dødelig trussel og raskere klimaendringer enn forutsatt. Når vi i tillegg tar med at skeptikerne i Norge blir mer og mer synlige i mediebildet og at vi ikke lenger kan basere oss på at de er få og uorganiserte, ja da er totalbildet at vi sliter litt akkurat nå.
- Og skal jeg være ærlig må jeg nok innrømm at disse mytene våre også er ute i hardt vær. Flere og flere setter spørsmålstegn ved de konstruksjonene. Og noen av disse kritiske spørsmålene er nok mer holdbare enn vi liker. F. eks. den som går på at temperaturen ikke stiger lenger.

* Ja, og dette med andelen menneskeskapt CO2 i atmosfæren er nok også i ferd med å bli en belastning. Jeg hører at det er flere blant oss som ikke liker den myten, at så lite CO2 skal bringe oss forbi The tipping point.
- Ja, og det er hel klart at innlegget til Sigbjørn Grønås på forskning.no tidlig i 2008, om at det måtte være noe feil med modellene til IPCC dersom det ikke kom ny temperaturrekord i god i før 2015, ja det var ikke akkurat en innertier for oss.

* Nei, og dessuten så har selvfølgelig motstanderne rett i at hersketeknikken, stigmatiseringen og sjikanen som florerte i perioden 2006 – 2008 i klimadebatten ikke var heldig. Jeg innser at vi må nok svi litt for det nå.
- Ok, men kan vi gjøre?

* Litt skremselspropaganda kan fjerne oppmerksomheten vekk fra alle kritiske spørsmål.
- Har du noen ideer?

* Vi lager et oppslag på at havet stiger, at Bryggen i Bergen kommer under vann, hvis vi ikke gjør noe med klimaet.
- Ja det ble jo litt røre sist vi snakket om økende havstand.

* Jeg tenker ut noe til neste i møte her på benken

Det de ikke så da de reiste seg, var at de hadde sittet på en Ljugarbenk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar