tirsdag 15. september 2009

Klimaborgen II

Inne i Klimaborgen råder det fortsatt stort sett ro og orden. Klimasamtalene dreier seg om når klimakrisen kommer, når er vi på The Tipping Point og hvor er det? Vil vi klare å holde oss under 2 graders temperaturstigning frem til 2100? I tillegg så snakkes det titt og ofte om hvordan det er på utsiden av borgen vår. Skjer det noe der ute? I den siste tida har det dukket opp et nytt tema, faren for at havnivået stiger, hvor fort det stiger og hvor høyt det stiger. Kunnskapsrådet er godt kjent med de utspillene som vitenfolk fra Borgen har kommet med, og Rådet er svært fornøyd. Rådet har blitt orientert om at utspillet kom for å få hånd om debatten. Det ble snakket litt om at de som er i opposisjon til læren vår, beskrevet i 4 Hovedrapport (4HR) fra FN-panelet begynte å få mange innspill i nyhetsbildet. Men etter oppslagene om havstigning, særlig ved Bergen falt uroen bort. Skremmebildet om at Bryggen kom under vann, at havnebassenget i Bergen skulle fylles med steinmasser, er ganske sikkert en strategi som vil få brikkene tilbake på plass.

En ting kjennetegner Klimaborgen, og det er at det er et lukket hierarki for informasjon og oppdatert kunnskap. Nederst i pyramiden har vi den jevne borger (DJB), som får filtrert informasjon fra nivåene over. Dette (DJB) er støttespillerne til de som er lenger opp i systemet og vet mer. DJB er svært lojale mot den grunntesen som råder: klimakrisen er menneskeskapt. Det er ingen åpen debatt om det som kommer ovenifra Kunnskapsrådet. DJB er sikker på at vi går mot en klimakrise dersom vi ikke får gjort noe med utslippet av CO2. Dette er CO2 som kommer fra fossilt brensel, dvs. kull, olje og gass. De er overbevist om at klimakrisen er menneskeskapt, det vet man med sterk referanse til skriften. Dette har Kunnskapsrådet sagt gjentatte ganger. Og, det er ingen grunn til å tvile på dette.

På nivået over dette grunnplanet har vi vitenfolkene, de som skaffer kunnskap, som informerer de øvrige, og som hele tiden er godt oppdatert på kunnskapsstatus. Det som kanskje er minst kjent er at det er dette nivået som utøver den kraftigste silingen. Nivået under får den informasjonen de etter hvert ønsker å få høre. Da kan de leve det enkle liv, det er få utfordringer til hjernen, og en kan leve og ha det slik en hadde det i går. Det de ikke vet, tror de at de ikke har vondt av. Og det er vel tilfelle, i hvert fall en stund til. Seg imellom utveksler vitenfolkene den kunnskap om kommer frem i det globale vitensamfunnet. Og sånt sett er de i den heldige situasjonen at de kan filtrere den informasjonen de formidler videre. Og NB!, de filtrerer forskjellig, avhengig av om infoen skal oppover, til Kunnskapsrådet og Ministeriet eller nedover, til den jevne borger (DJB).

Og her det noe som er ganske interessant. En kunne umiddelbart tro at både Kunnskapsrådet og Ministeriet kunne håndtere noe mer komplekse saksopplysninger enn DJB. Men slik er det ikke. Ministeriet opererer med dogmer, metaforer, prinsipielle utsagn og bastante politiske utsagn. Dette innebærer at det er nærmest et avvik dersom vitenfolkene skulle formidle endringer i kunnskapen i den globale vitenbasen (GVB). Derfor vil en, lenge etter at avvikerne blant DJB har snappet om endringer i oppfatning, oppleve at Ministeriet uttaler seg tilbakeskuende dogmatisk. Kan Ministeriets uttalelser gå ut på dato? Slike spørsmål har etter hvert ført til at nysgjerrigheten på nytt blir vakt inne i Borgen. Hvordan står det til på utsiden? Men fordi Ministeriet og Kunnskapsrådet er så sikre i sin tro på de menneskeskapte klimaendringen, blir det ikke gjort noe for å sjekke utsiden. På innsiden lever de det gode liv, med sine skrekkscenarier.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar