lørdag 17. oktober 2009

Klimaborgen III

Det råder tilsynelatende fred og fordragelighet inne i Klimaborgen. Kunnskapsrådet og Ministeriet er såre fornøyd med tilstanden, den jevne borger (DJB) er fullt ut inneforstått med det offisielle syn: klimakrisen er menneskeskapt! Og akkurat nå finner de ingen grunn til å undersøke hvordan det står til med klimadebatten på utsiden av Borgen.
Men det Kunnskapsråde ikke tenker på er at det blant DJB er personer som tenker selv. Disse blir enige om på nytt å sende ut en observasjonsgruppe som skal rapportere tilbake til Klimaborgen. Årsaken til dette er at noen inne i Borgen faktisk har fått nyss om at motstanden mot den rådende tro er økende. Og ikke bare det, noen har hørt at motstanden er internasjonal og mange tusener av vitenfolk protesterer på IPCCs krisefortelling. How come?

Og overraskelsen er meget stor når disse speiderne opplever virkeligheten på utsiden. Nå er det langt flere som er i opposisjon til Kunnskapsrådet. I Norge er det tydeligvis flere og flere vitenfolk som er i opposisjon til dogmene. I tillegg ser jo observasjonsgruppen at den konsensus som Ministeriet og Kunnskapsrådet prøver å banke inn i hodet på DJB slår sprekker her på utsiden. Når O-gruppen går inn på mer faglig funderte nettsider, hvilket det er god grunn til å ha tillit til, ja da får de litt hakeslepp. Det er f. eks. American Chemical Society som krever at noe blir gjort med en frittalende sekretær.


http://www.climatedepot.com/a/2213/Climate-Revolt-Worlds-Largest-Science-Group-Startled-By-Outpouring-of-Scientists-Rejecting-ManMade-Climate-Fears-Clamor-for-Editor-to-Be-Removed

BBC stiller kritiske spørsmål om konsekvensene av global oppvarming

http://www.bbc.co.uk/blogs/climatechange/2009/06/massive_estimates_of_death.html

Al Gore må trekke orkanscenarier fra foredraget sitt

http://www.skepticalscience.com/Did-global-warming-cause-Hurricane-Katrina.html

og Al Gore må møte i Kongressen for å redegjøre for sitt eierskap i et firma som tjener grovt på carbon-capture.

http://www.humanevents.com/article.php?print=yes&id=31584

http://thebulletin.us/articles/2009/04/30/top_stories/doc49f94461cae7e846121174.txt

De observerer også at all informasjon om ismengder og istykkelser spriker i alle retninger. Det betyr at det i det minste er betydelig uenighet og debatt om dette. I tillegg så stilles det spørsmål om den smeltingen om pågår i det hele tatt kan sies å være menneskeskapt. Og dette forundrer O-gruppen, i og med at hovedtesen inne i Klimaborgen er at klimaendringene er menneskeskapte. Og de får med seg at folk utenfor har merket seg at en i Kunnskapsrådet gikk ut og innrømmet at det hadde vært kjøligere i de siste årene.

http://www.dagbladet.no/2009/05/07/nyheter/miljo/arktis/klima/klimaendringer/6106648/

Dette er jo stikk i strid med tesen, økt CO2 gir økt temperatur. Og flere og flere utenfor er totalt uforstående til at det er noen krise allerede. Og dette påstås det jo av både Ministeriet og Kunnskapsrådet inne i Borgen. Og dessuten så registrerer de at den globale temperaturen ikke har steget siste 10 år

http://www.climate4you.com/GlobalTemperatures.htm#HadCrut3 TempDiagram

til tross for jevn økning i CO2-nivået. Og kanskje det verste er at de for første gang får høre om Sigbjørn Grønås (Bjerknessenteret) som mener at vi snart må få ny rekord, ellers er det noe fundamentalt galt med modellene til IPCC.

http://www.forskning.no/artikler/2008/februar/1202687473.98

Dette ble uttalt tidlig i 2008! O-gruppen blir tankefull når de tenker på at dette er nærmest hemmeligholdt inne i Klimaborgen.

Speiderne vender tilbake til Klimaborgen, melder tilbake hva de opplevde. Og da går det plutselig opp for Kunnskapsrådet at noe alvorlig er i ferd med å skje. De kritiske spørsmålene begynner å bli for nærgående, en følelse av å miste grepet brer seg. Strategene i Kunnskapsrådet innser at noe må gjøres. En eller annen form for kampanje må settes i verk. Og informasjonssilingen skjer som før. Disse detaljene sendes ikke til Ministeriet. Ministeriet har sin krystallkule – Der er det bare grunnleggende ortodokse standpunkter.

Kunnskapsrådet vet råd. Katastrofale vær- og naturfenomener egner seg. Ekstremvær er oppbrukt. Orkanmodellen ble brukt og feilet med Al Gore. Det globale havnivået kan være løsningen. Skrekkscenarier langt frem i tid har den fordel at de er uforpliktende, men også dramatiske. Hvis skrekkvisjonene inntrer om 100 år er vi alle døde, ingen kritiske granskere igjen. Dramatisk i den forstand at naturfenomener som endrer bosettingsmønstre gjør inntrykk. Kunnskapsrådet har bestemt seg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar