torsdag 29. oktober 2009

.... og vannet steg!

*Har du begynt å mimre?
-Hvordan da?

*Overskriften, den minner om revysangen til Einar Rose: Landskampen.
-Joda, det var en assosiasjon til en Landskamp som nærmest druknet.

*Hva har det med klimaet å gjøre, de diskuterte vel ikke klimaendringer og CO2 den gangen?
-Nei, men vannet steg på banen, og nå pågår jo debatten om hvor mye havnivået vil stige, særlig rundt Bergen.

*Det ble vel en god historie?
-Ja, forhåpentlig. Sist vi snakket sammen diskuterte vi hva som måtte gjøres for at de som forsvarer IPCCs resultater skulle komme på offensiven. Dette er mitt bidrag, det vil si vårt. Både Trange og Svansen står bak de nye resultatene.

*Jeg har ikke sett lokalavisa i dag. Har du den?
-Ja, her kan du se. Vi står sammen om dette oppslaget, der vi beregner hvor mye havnivået vil stige.

*Dette er jo et supert oppslag. Slik journalisten har formet dette ser det ut til å være basert på nye observasjoner?
-Ja, vi var litt heldige med den. Det er de samme dataene, bare brukt på en litt annen måte. Og det er jo alltid slik at det er bedre metoder enn sist, derfor dette opplegget.

*Det skal bli interessant å se reaksjonene rundt omkring, særlig fra de som er i opposisjon til IPCC.
-Ja vi må regne med reaksjoner. Jeg har fått avtale med en lang rekke redaktører land og strand rundt, særlig strand. Artikkelen og omtalen av havstigningen vil komme i en lang rekke lokalaviser i dagene fremover.

*Glitrende. Tror du dette kan få innvirkning på tildeling av forskningsmidler også? F. eks til Djervnessenteret?
-Interessant at du spør, jeg har latt meg fortelle at det kommer noen titalls millioner mer enn vi ba om!

*Så vidt jeg husker så snakket du nettopp om å lage dommedagsprofetier eller skrekkscenarier. Særlig bildene illustrerer dommedagsituasjonen veldig bra!
-Ja, jeg tror i kan være svært fornøyd med hvordan dette er mottatt av mediene, de er i hvert fall på vår side. Men nå må jeg stikke, jeg skal intervjues i Havnytt. Vi sees til uka.

Da de hadde gått viste det seg igjen at de hadde sittet på tilhengerbenken, altså Ljugarbenken.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar