lørdag 27. desember 2014

MAN SKAL IKKE SKUE MANNEN PÅ ÅRENE!

Men det er nettopp det klimaforsker Bjørn Samset (Cicero) gjør. Han har oppdaget at det en aldersforskjell mellom de som tror på IPCC og de menneskeskapte klimaendringene, og de som mener at det naturen og spesielt sola som styrer og bestemmer klima. Hvor klimaforskerne har fått det vitenskapelig grunnlaget for sin påstand er et ikke mulig å finne. Det hele er hypotese, som først kan verifiseres i år 2100, da risikerer kloden at temperaturen har steget mer enn 2 grader etter førindustriell tid, noe som vil føre til klodens undergang, det oppstår en dødskrise som ikke er reverserbar. Dem om det!

Disse grublerier over aldersforskjellen har Bjørn H. Samset og Henrik H. Svensen skrevet et essay om, i Morgenbladet 26. juli 2013:

Seniorsaken


Og det er noe forunderlig introvert de kommer frem til i dette essayet.

Ingressen lyder:

«Det ligger en klima-avgrunn skjult i norsk akademia. Det er de gamle mot de unge, klimaskeptikere mot troende. En av grupperingene kommer til å styrte ned og bli borte. Vi vet hvilken, skriver Bjørn H. Samset og Henrik H. Svensen.»

Først og fremst at de eldre skeptikerne ikke har kunnskaper eller kompetanse til å uttale seg om klimaet og de endringer som vi er vitne til. Slike klimaendringer er riktignok ikke noe som er nytt av året, men de eldre (seniorene) har begrenset vitenskapelig kompetanse og erfaring til å vurdere et så komplekst og sammensatt fenomen. Mens derimot, de yngre klimaforskerne kan uttale seg om dette. Rett og slett fordi de har fått en kompetanse gjennom utdanning og forskning som setter dem i stand til å vurdere alle de fagområdene som influerer på klimaet. Og vi snakker om: kjemi, fysikk, astronomi, geologi, geokjemi, biologi, fysikk, geografi, oseanografi, hydrologi, statistikk, modellering og meteorologi. Og alle disse fagområdene dekkes av alle de unge klimaforskerne, rett og slett fordi har, etter Samset og Nielsens mening, en grundig utdanning og forskningsfaglig erfaring med alle fagene. De påstår at yngre forskere, og klimaforskere spesielt, har en tverrfaglig kompetanse som setter de i stand til å vurdere og konkludere innenfor dette konglomeratet av naturvitenskapelige fag og metoder.

Vel, dersom det var slik Samset og Nielsen hevder, ja da burde de være i stand til å være førsteforfatter på artikler innen alle disse feltene. Og det betviler jeg sterkt. Dette er en så urimelig faglig påstand, om egen faglig fortreffelighet at det vel nærmest grenser til narsissisme.

Det er mange oppsiktsvekkende vurderinger som gjøres av disse to "klimaforskerne", Samset og Svensen og jeg anbefaler leserne å lese gjennom det disse to "fagpersonene" får seg til å skrive.

Det hele går selvfølgelig ut på snakke ned vitenskapsfolk med årelang erfaring innen forskning, undervisning og veiledning på høyt nivå innenfor universitetssektoren. Jeg har ikke behov for å prøve å finne hvorfor de mener at skeptikere ikke kan uttale seg om klimaet, bare fordi de er eldre, med lang erfaring.

Og noe merkelig blir det, når forfatterne etterlyser at skeptikerne står frem og er mer synlige. Akkurat det kan jo høres ut som en selvmotsigelse, når en tar i betraktning deres avvisning av skeptikernes fulle rett til å uttale seg. Men nok om forfatternes selvmotsigelser. Men, i denne sammenhengen når de også sitt lavmål når det gjelder debattnivå. De skriver nemlig:

«Skeptikeren kommer gjerne til syne i uformelle situasjoner, og etter inntak av alkoholenheter.»

Dette sier mer enn nok om nivået til seniorforsker Bjørn Samset. Finnes det ingen grenser for hva klimaforskere kan bruke som omtale av de andre, de annerledestenkende? Bjørn Samset er den som oftest har uttalt seg om klimasaker fra Cicero de siste to år.


Skaper dette troverdighet for Cicero? Inngir dette tillit til Cicero?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar