onsdag 20. juli 2011

Temperaturutflating som forventet!

* Hvor i all verden har du lest eller hørt dette?
- Du vil ikke tro det. Det er Pål Prestrud som har fremholdt dette.

* Enig, dette er det nærmest komplett umulig å tro at han har sagt.
- Ikke sagt, det er lettere sporbart enn som så. Han har skrevet dette i Aftenposten 6. juli i år, i sitt svar til Ivar Giævers tankevekkende kronikk i Aftenposten, 26. juni.

* Javel, men hvordan har han kommet frem til den konklusjonen?
- Ivar Giæver skriver at det ikke har vært noen global temperaturøkning etter år 2000, snarere en nedgang! Dette er nok en spissformulering fra Giæver, men han er jo av den oppfatning at hele IPCC-prosessen er uvitenskapelig.

* Det høres ut som en ekte skeptiker. Artig, når han er rekruttert fra rekken av Nobelprisvinnere i fysikk. Ja og så er han jo norsk, arbeider i USA!
- Og det er i sammenheng med denne temperaturutviklingen de siste 10 årene at Prestrud virkelig slår til. Han skriver nemlig:

".... mens atmosfærens CO2-innhold har økt jevnt det siste hundreåret, har temperaturen økt i rykk og napp. Men det er akkurat slik klimatologene venter forløpet for en global temperatur når CO2-nivået øker, av den enkle grunn at det også er flere andre faktorer som påvirker klimaet. En jevn økning av den globale temperaturen vil stride mot den forskningsbaserte kunnskapen vi i dag har om klima." Og han fortsetter: "Og la meg fastslå nok en gang: Den globale temperaturen har ikke gått ned i klimatologisk forstand".

* Sterke saker ja.
- Ja, men det oppsiktsvekkende er jo at denne temperaturendringen altså er som forventet, uten at IPCC-modellen gir noe signal om dette. Kan vi stole på modellene, hvis de ikke klarer å predikere forventede fenomener?

* Nei. Men det kan jo virke litt desperat dette. At en hel ti-årsperiode med tilnærmet samme temperatur nå plutselig er som forventet. Vi har da ikke hørt noe om dette før?
- Nei, og tenk på mytene til CICERO. Påstanden om ingen temperaturøkning etter år 2000 er jo gjort til en myte. CICERO påstår at det ikke er riktig at temperaturen har flatet ut. Men, det var altså i 2008, da de formulerte sine myte. Nå er det som forventet. Dette er en merkelig sak.

* Ja, og Prestrud opptrer slik vi er vant til å møte ham i klimadebatten. Han ironiserer over Ivar Giærvers angivelige manglende kompetanse i klimaspørsmål. Og så i neste øyeblikk så angriper han Giæver fordi han da er uenig med 18 nobelprisvinnere som har uttalt seg om klimakrisen. Slikt henger jo ikke på greip. Kjenner du til dette oppropet fra de 18 nobelprisvinnerne?
- Nei, ingen aning.

* Det skal jeg grave litt rundt til neste gang vi møtes. Lurer f. eks. på hva slags fag de nobelprisvinnerne kommer fra.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar