lørdag 3. januar 2015

SAMMENHENGEN MELLOM TEMPERATUR OG CO2?


IPCC hevder at det foregår en global oppvarming, som er menneskeskapt. Dette skal angivelig skyldes utslipp av fossilt CO2, og at CO2 i atmosfæren er årsaken til temperaturøkningen.

Det er full enighet om at temperaturen har steget ca. 0,8 grader etter 1850. Imidlertid har Met Office (GB) meldt om utflating av temperaturen fra 1997. I tillegg viser HadCRUT4 at den globale temperaturen har sunket etter år 2000, til tross for at CO2-nivået i atmosfæren har steget jevnt og trutt. Det siste kan vi se av denne kurven, hentet fra Ole Humlums Climate4you:
Det er jo ganske pussig at IPCC kan hevde at det er en klar sammenheng mellom stigningen av temperaturen og CO2. Temperaturen synker fra 1960 til 1975, stiger fra 1970 til 2000, og synker deretter. Samtidig stiger CO2-nivået hele tiden. Her er det åpenbart noe som ikke stemmer.
Enda mer interessant og avslørende blir dette, når temperaturen fremstilles som en funksjon av CO2, i et xy-diagram, også fra Climate4you:
Fra venstre i denne figuren, kan vi se at temperaturen stiger samtidig med CO2. Denne stigningen pågår frem til ca. 2005. Da flater kurven ut og temperaturen stiger ikke mer, til tross for at CO2-nivået fortsatt stiger. Etter 2000 synker temperaturen, som vist med HadCRUT4-grafen øverst og denne trenden utlikner veksten i CO2-innholdet. Senkningen i temperaturen og økningen i CO2-nivået utlikner hverandre og xy-kurven flater ut.

Det som er merkelig, er at denne kurven aldri blir brukt eller vist frem av IPCC. De fremstiller temperaturutviklingen som en funksjon av tiden. Men, når IPCC hevder at det er en sammenheng mellom temperaturen og CO2, ja så burde de jo fremstille nettopp denne sammenhengen. Det gjør de ikke, sannsynligvis fordi det ville avsløre feilen i det IPCC påstår. Nemlig at det er en kausal sammenheng mellom temperatur og CO2: «Forbrenning av fossilt brennstoff sender ut fossilt CO2 og dette skal danne grunnlaget for økt temperatur i atmosfæren». Men, dette er det ikke noe vitenskapelig dokumentasjon for, og heller ingen observerte og verifiserte temperaturdata på.


Hvem blir den første innen IPCC, som presenterer denne grafen?