tirsdag 5. oktober 2010

Ikke mobb klimaskeptikerne!

Jaså, skal du være med i et protesttog?
-Ja det hadde kanskje ikke vært så dumt. Men nei, dette er en oppfølging fra forrige gang vi snakket sammen.

Det dreide seg da om vitenskapsfolk som ødelegger klimadebatten?
-Ja, Cicero hevder så, dvs. de slår alle skeptikere sammen i en haug, de er kjøpt og betalt av karbonindustrien, og er bare ute etter å ødelegge debatten.

Jeg henger ikke med, du må forklare.
-Jeg skjønner godt at du ikke henger med, for det Cicero hevder henger ikke på greip. Utgangspunktet deres er at tobakkskampen i 70-80 årene kan sammenliknes med klimakampen nå. I tobakkskampen var det vitenskapsfolk som var kjøpt og betalt av tobakksindustrien, for å motarbeide alt som var restriksjoner mot omsetning av tobakk. Dette var velkjent. Og nå hevder Ciceo det samme, om klimaskeptikerne nå. At de er kjøpt og betalt. Men dette er en uhyrlig påstand. De skjærer alle over en kam. De skiller ikke mellom norske og utenlandske skeptikere. Og Cicero (gjennom sin redaktør ToveKolset) er så feige at de oppgir ikke navn på de vitenskapere de har i tankene. Dette er nesten injurierende. Jeg vet om mange vitenskapsfolk i Norge, som stiller kritiske spørsmål til hele klimasaken, ut fra et faglig vitenskaplig utgangspunkt.

-Jeg er så enig så enig, dette er langt over streken.
Og en kan undre seg, hvilke deler av klimaspørsmålene er det ikke anledning til å kritisere, i følge Cicero? Og disse spørsmålene, sammen med det som ble tatt opp i forrige blogg, vil de altså ikke ha debatt om, i sitt eget blad KLIMA. De har nektet å ta inn et innlegg fra meg. Det er ille nok, synes jeg!

-Enig, det er tankevekkende at de avslår en åpen debatt om et kontroversielt spørsmål, som gjelder deres egen journalistikk. Cicero selv er jo stadig ute og kritiserer andre, de etterlyser en redelig og åpen debatt.

Ja, morsomt nok, innlegget ble tatt inn i Teknisk Ukeblad nr. 2010. Der er det til og med notert at Cicero avslo å trykke det. Takk til TU, som så poenget.

mandag 27. september 2010

CICERO tåler ikke kritikk!

Hva er det du er ute etter nå?
-CICERO er overhode ikke interessert i debatt om klimafaglige spørsmål. Det synes jeg er merkelig, til en forskningsinstitusjon å være, og som endog er plassert på Universitetet i Oslo.

Kan dette være riktig da, jeg synes stadig jeg ser direktøren i avisene?
-Det kan se ut som om direktøren har lett tilgang til enkelte medier, kanskje spesielt til Aftenposten. Men det er jo ikke tilstedeværelsen vi snakker om her, det er innholdet som er vesentlig. Og i mye av det som CICERO får anledning til å formidle i pressen oser det faktisk ikke så lite av kritikkvegring.

Er det noe spesielt du tenker på da?
-Ja det er det, men det er mest knyttet til CICEROs eget blad KLIMA i denne omgang. Der er det ikke lett å slippe til på debattsiden, med kritiske spørsmål til innholdet i bladet. Og det utgis altså av en forskningsinstitusjon!

Dette høres spesielt ut. Her må du ha egne erfaringer, ellers er det jo ikke så lett å vite om ting som det ikke står noe om?
-Selvfølgelig, det er jo det jeg har. Jeg har to graverende eksempler, der KLIMA har nektet å ta inn kritikk på debattsiden i bladet. Det ene dreier seg om den myten IPCC-tilhengerne prøver å plante i befolkningen, at klimakampen nå er like uren som tobakkskampen var på 70-80 tallet. Men, dette er fullstendig feil, eller som direktøren ville sagt – faktafeil på faktafeil.

Jo, men var det ikke en reell faglig krig den gangen, slik det er med klimaspørsmålet nå?
-Nei, og atter nei. Det høres ut til at du er et typisk eksempel på de som blir totalt feilaktig påvirket, dvs. indoktrinert av denne svertekampanjen til bl.a. CICERO. Og nå faktisk Regjeringen også. Det er alvorlig når myter og direkte feil sendes helt inn i det innerste kammeret i regjeringen, der bl.a. utenriksministeren sitter.

Ok, hva er så graverende?
-Jo, i sin leder i KLIMA nr. 2 2010, hevdes det at det var samme dokumentasjon på skader den gangen som nå. Altså at det var stor usikkerhet om skadevirkningen av tobakksrøyking i 70-80 årene. Men dette er fullstendig feil. Det var god dokumentasjon på lungeskader om følge av tobakksrøyking. Dokumentasjon kan finnes i utredningen til IARC (International Archive on Research on Cancer, fra 2004). Det var på det tidspunktet da Norge innførte forbud mot tobakkbakksreklame.
I klimasammenheng er det jo ganske drøyt da at CICERO hevder at dokumentasjon på skader er den samme for tobakk og klima. Det er jo ingen dokumentasjon på skader som følge av klimaendringer, spesielt ikke som skulle skyldes menneskelig påvirkning, gjennom utslipp av CO2. Dette er desinformasjon av verste skuffe.

Hvis dette er riktig, så er det da merkelig at CICERO går i en slik felle. Hvem har de som rådgivere?
-Rådgivere har jo ikke rådgivere! Og det stopper ikke med CICERO. I forbindelse med utdeling av Kavli-prisene for 2010, var det utenriksminister Jonas Gahr Støre som holdt innledningsforedraget. Og han dro den samme feilaktige historien. Likheten mellom tobakkskampen den gang og klimakampen nå. Støre har rådgivere. Hvem er de og hvor var de nå? Jeg lurer på om det er CICERO.

Men dette alene kan da ikke være grunnlag for å slå på stortromma slik du gjør? Dette går mest utover Støre selv og Regjeringen, i tillegg til CICERO?
-Nei da, for det har også med vitenskapsfolk eller skeptikerne å gjøre, som er såkalt kjøpt og betalt, og som bare er ute etter å ødelegge debatten. Men det må vi snakke om en annen gang, jeg må stikke.

søndag 14. februar 2010

14 dager før frostnettene

- Nå, har du begynt å fordype deg i norsk litteratur?
* På en måte, Sigurd Hoel var en av favorittforfatterne i ungdomstiden.

- Var det ”Syndere i sommersol” du likte spesielt da, kanskje?
* Ja, den og ”Veien til verdens ende”. Der er det et kapittel som heter R, en fantastisk historie om en gutt på 5 år som ikke klarer å si R! Ikke greit.

- Men disse frostnettene da, hvor er vi hen da – midt i livet?
* Nei, det er en assosiasjon om tiden før en ny istid – ”mikroistiden”, den noen lurer på om vi er på vei inn i nå.

- Ny istid, ikke spøk, den går jeg ikke på! Vi har da global oppvarming?
* Ja det er litt av stridens kjerne. I 70-årene, i forrige århundre, varslet klimatelistene en ny istid, 20-30 år fremover.

- Hæh?
* Jo, men det gikk bare ca 10 år, så var det de samme personene som spådde en het klode, som følge av global menneskeskapt oppvarming. Da var FN-panelet i gang!

- Ok, de feilet kanskje den gangen, men nå har vi da vitterlig global oppvarming?
* Har vi det? Siden 2000 har ikke temperaturen steget. Men hva er det vi hører fra den kanten, jo de 10 siste årene er de varmeste årene siden 1998. Men det er jo ikke noe rart. For det har vært en global oppvarming siden 1850, ca 0.8 grader C. Vi når den høyeste temperaturen i år 2000, og deretter flater den ut. Så lenge den ikke synker, og heller ikke stiger, vil vi hele tiden fremover ha de høyeste temperaturene. Dette er ren retorikk. Cicero og Bjerknessenteret har prestert å konstruere myter av dette. Såkalte syntetiske myter.

- Jo, jo, men det blir da ingen istid av dette?
* Nei, men sola har nå hatt lav aktivitet i noen år, og det vil den i følge astronomene fortsette med en 20-30 år fremover. Det er naturlige sykluser, som en vet at sola gjennomgår. Det betyr at utflatingen nå antakelig er starten på denne Mikroistiden, som jeg kaller den. Da passer det med ”14 dager før frostnettene”.

- Ok, du vinner igjen. Jeg lar meg læres. Men, hva handlet egentlig boken til Sigurd Hoel om?
* Det er et oppgjør med seg selv. Hovedpersonen skal feire sin 40 årsdag, og ledes til ettertanke. Bl a. har han bedrevet en klassereise, som han nå tar et oppgjør med.

- Men IPCC har jo bare holdt på 22 år, det er jo langt igjen til 40?
* Ja, men det er mange kritiske røster som nå hevder at det er ”Game over”. Etter alle store og små feil og uregelmessigheter som er oppdaget det siste halve året, kan det være at det er tid for ettertanker.

Forresten, det er en interessant detalj til med Sigurd Hoel. Han var sekretær i Det Norske Videnskaps-Akademi 1919-1924. Han var realist, mon tro om han hadde vært for eller mot IPCC i dag?

mandag 11. januar 2010

Klimaborgen IV

Til nå har det vært fred og fordragelighet inne i Klimaborgen. Meningene om klimaendringene har gått i Borgrådets favør: klimaendringene er menneskeskapte, og utslipp av CO2 fra forbrenning av fossilt materiale er årsaken til den globale oppvarmingen. Inne i Klimaborgen har det vært full enighet om at en klimakrise er nær, og at kloden må gjøre noe med dette raskt, ellers er vi fortapt.

Klimaborgen har fått forskningspenger for å finne ut av dette. Ikke for å finne ut mer om naturfenomener og mulige årsaker til endringene. Det skal gå til å finne ut hva vi kan gjøre for å hindre klimakrisen! Borgrådet har sagt at krisen kommer, og den kommer fort.

Men denne freden er nå brutt. Det råder en hektisk ja nærmest litt kaotisk stemning. Folk i Borgen er usikre på hva som skjer og hvordan de skal forholde seg. For selv om Borgrådet har forsøkt å bagatellisere det som har skjedd (ClimateGate, PachauriGate) siden midten av november ’09, har folk inne i Klimaborgen fått høre om alle disse sakene.

Og selv om Borgrådet stadig prøver å berolige borgerne, så kommer det informasjon inn i Borgen, om bl. a. hvordan ClimateGate og PachauriGate behandles utenfor Norges grenser. Denne informasjonen er i ferd med sette i gang en voldsom uro: Er det hele en bløff?

Og nå skjer det som ingen i Klimaborgen hadde trodd, bare for noen måneder siden. Borgrådet skifter strategi – nærmest 180 grader. De bestemmer seg for å holde en lav medieprofil i tiden fremover. De har tro på at uroen gir seg, bare de avventer situasjonen. Noen advarer mot dette, risikoen er høy for å miste grepet. Og det er jo ikke bare Gatene. Også den faglige motstanden utenfor Klimaborgen er i ferd med å få et omfang og en begrunnelse som gjør at mange innenfor Borgen mener at Borgrådet er på vikende front.

Det snakkes allerede om de ”frafalne”, borgere som begynner å miste troen på menneskeskapte klimaendringer. Flere og flere spør om hvorfor Borgrådet totalt ser bort fra andre mulige forklaringer. Ikke strengt tatt at disse forholdene nødvendigvis har stor betydning. Men det er flere og flere som vil ha en åpen debatt om dette. Spesielt de ”frafalne” er ikke fornøyd med måten dette temaet nå blir behandlet på. De skarpeste kritikerne inne i Klimaborgen snakker om uopplyst enevelde, og de litterært skolerte snakker om Orwells 1984, de trekker inn hvordan situasjonen var på Galileo Galileis tid. Og når de så opplever at Borgrådet nærmest går i KO, ja da blir ikke uroen mindre. Dette er en prøvelsens tid for Klimaborgen.

Nå sitter Borgrådet sammen, dag etter dag, og diskuterer strategi, eventuelle nye utspill og når. Ut av pipa kommer det foreløpig svart røyk.