mandag 27. september 2010

CICERO tåler ikke kritikk!

Hva er det du er ute etter nå?
-CICERO er overhode ikke interessert i debatt om klimafaglige spørsmål. Det synes jeg er merkelig, til en forskningsinstitusjon å være, og som endog er plassert på Universitetet i Oslo.

Kan dette være riktig da, jeg synes stadig jeg ser direktøren i avisene?
-Det kan se ut som om direktøren har lett tilgang til enkelte medier, kanskje spesielt til Aftenposten. Men det er jo ikke tilstedeværelsen vi snakker om her, det er innholdet som er vesentlig. Og i mye av det som CICERO får anledning til å formidle i pressen oser det faktisk ikke så lite av kritikkvegring.

Er det noe spesielt du tenker på da?
-Ja det er det, men det er mest knyttet til CICEROs eget blad KLIMA i denne omgang. Der er det ikke lett å slippe til på debattsiden, med kritiske spørsmål til innholdet i bladet. Og det utgis altså av en forskningsinstitusjon!

Dette høres spesielt ut. Her må du ha egne erfaringer, ellers er det jo ikke så lett å vite om ting som det ikke står noe om?
-Selvfølgelig, det er jo det jeg har. Jeg har to graverende eksempler, der KLIMA har nektet å ta inn kritikk på debattsiden i bladet. Det ene dreier seg om den myten IPCC-tilhengerne prøver å plante i befolkningen, at klimakampen nå er like uren som tobakkskampen var på 70-80 tallet. Men, dette er fullstendig feil, eller som direktøren ville sagt – faktafeil på faktafeil.

Jo, men var det ikke en reell faglig krig den gangen, slik det er med klimaspørsmålet nå?
-Nei, og atter nei. Det høres ut til at du er et typisk eksempel på de som blir totalt feilaktig påvirket, dvs. indoktrinert av denne svertekampanjen til bl.a. CICERO. Og nå faktisk Regjeringen også. Det er alvorlig når myter og direkte feil sendes helt inn i det innerste kammeret i regjeringen, der bl.a. utenriksministeren sitter.

Ok, hva er så graverende?
-Jo, i sin leder i KLIMA nr. 2 2010, hevdes det at det var samme dokumentasjon på skader den gangen som nå. Altså at det var stor usikkerhet om skadevirkningen av tobakksrøyking i 70-80 årene. Men dette er fullstendig feil. Det var god dokumentasjon på lungeskader om følge av tobakksrøyking. Dokumentasjon kan finnes i utredningen til IARC (International Archive on Research on Cancer, fra 2004). Det var på det tidspunktet da Norge innførte forbud mot tobakkbakksreklame.
I klimasammenheng er det jo ganske drøyt da at CICERO hevder at dokumentasjon på skader er den samme for tobakk og klima. Det er jo ingen dokumentasjon på skader som følge av klimaendringer, spesielt ikke som skulle skyldes menneskelig påvirkning, gjennom utslipp av CO2. Dette er desinformasjon av verste skuffe.

Hvis dette er riktig, så er det da merkelig at CICERO går i en slik felle. Hvem har de som rådgivere?
-Rådgivere har jo ikke rådgivere! Og det stopper ikke med CICERO. I forbindelse med utdeling av Kavli-prisene for 2010, var det utenriksminister Jonas Gahr Støre som holdt innledningsforedraget. Og han dro den samme feilaktige historien. Likheten mellom tobakkskampen den gang og klimakampen nå. Støre har rådgivere. Hvem er de og hvor var de nå? Jeg lurer på om det er CICERO.

Men dette alene kan da ikke være grunnlag for å slå på stortromma slik du gjør? Dette går mest utover Støre selv og Regjeringen, i tillegg til CICERO?
-Nei da, for det har også med vitenskapsfolk eller skeptikerne å gjøre, som er såkalt kjøpt og betalt, og som bare er ute etter å ødelegge debatten. Men det må vi snakke om en annen gang, jeg må stikke.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar