lørdag 3. januar 2015

SAMMENHENGEN MELLOM TEMPERATUR OG CO2?


IPCC hevder at det foregår en global oppvarming, som er menneskeskapt. Dette skal angivelig skyldes utslipp av fossilt CO2, og at CO2 i atmosfæren er årsaken til temperaturøkningen.

Det er full enighet om at temperaturen har steget ca. 0,8 grader etter 1850. Imidlertid har Met Office (GB) meldt om utflating av temperaturen fra 1997. I tillegg viser HadCRUT4 at den globale temperaturen har sunket etter år 2000, til tross for at CO2-nivået i atmosfæren har steget jevnt og trutt. Det siste kan vi se av denne kurven, hentet fra Ole Humlums Climate4you:
Det er jo ganske pussig at IPCC kan hevde at det er en klar sammenheng mellom stigningen av temperaturen og CO2. Temperaturen synker fra 1960 til 1975, stiger fra 1970 til 2000, og synker deretter. Samtidig stiger CO2-nivået hele tiden. Her er det åpenbart noe som ikke stemmer.
Enda mer interessant og avslørende blir dette, når temperaturen fremstilles som en funksjon av CO2, i et xy-diagram, også fra Climate4you:
Fra venstre i denne figuren, kan vi se at temperaturen stiger samtidig med CO2. Denne stigningen pågår frem til ca. 2005. Da flater kurven ut og temperaturen stiger ikke mer, til tross for at CO2-nivået fortsatt stiger. Etter 2000 synker temperaturen, som vist med HadCRUT4-grafen øverst og denne trenden utlikner veksten i CO2-innholdet. Senkningen i temperaturen og økningen i CO2-nivået utlikner hverandre og xy-kurven flater ut.

Det som er merkelig, er at denne kurven aldri blir brukt eller vist frem av IPCC. De fremstiller temperaturutviklingen som en funksjon av tiden. Men, når IPCC hevder at det er en sammenheng mellom temperaturen og CO2, ja så burde de jo fremstille nettopp denne sammenhengen. Det gjør de ikke, sannsynligvis fordi det ville avsløre feilen i det IPCC påstår. Nemlig at det er en kausal sammenheng mellom temperatur og CO2: «Forbrenning av fossilt brennstoff sender ut fossilt CO2 og dette skal danne grunnlaget for økt temperatur i atmosfæren». Men, dette er det ikke noe vitenskapelig dokumentasjon for, og heller ingen observerte og verifiserte temperaturdata på.


Hvem blir den første innen IPCC, som presenterer denne grafen?

lørdag 27. desember 2014

MAN SKAL IKKE SKUE MANNEN PÅ ÅRENE!

Men det er nettopp det klimaforsker Bjørn Samset (Cicero) gjør. Han har oppdaget at det en aldersforskjell mellom de som tror på IPCC og de menneskeskapte klimaendringene, og de som mener at det naturen og spesielt sola som styrer og bestemmer klima. Hvor klimaforskerne har fått det vitenskapelig grunnlaget for sin påstand er et ikke mulig å finne. Det hele er hypotese, som først kan verifiseres i år 2100, da risikerer kloden at temperaturen har steget mer enn 2 grader etter førindustriell tid, noe som vil føre til klodens undergang, det oppstår en dødskrise som ikke er reverserbar. Dem om det!

Disse grublerier over aldersforskjellen har Bjørn H. Samset og Henrik H. Svensen skrevet et essay om, i Morgenbladet 26. juli 2013:

Seniorsaken


Og det er noe forunderlig introvert de kommer frem til i dette essayet.

Ingressen lyder:

«Det ligger en klima-avgrunn skjult i norsk akademia. Det er de gamle mot de unge, klimaskeptikere mot troende. En av grupperingene kommer til å styrte ned og bli borte. Vi vet hvilken, skriver Bjørn H. Samset og Henrik H. Svensen.»

Først og fremst at de eldre skeptikerne ikke har kunnskaper eller kompetanse til å uttale seg om klimaet og de endringer som vi er vitne til. Slike klimaendringer er riktignok ikke noe som er nytt av året, men de eldre (seniorene) har begrenset vitenskapelig kompetanse og erfaring til å vurdere et så komplekst og sammensatt fenomen. Mens derimot, de yngre klimaforskerne kan uttale seg om dette. Rett og slett fordi de har fått en kompetanse gjennom utdanning og forskning som setter dem i stand til å vurdere alle de fagområdene som influerer på klimaet. Og vi snakker om: kjemi, fysikk, astronomi, geologi, geokjemi, biologi, fysikk, geografi, oseanografi, hydrologi, statistikk, modellering og meteorologi. Og alle disse fagområdene dekkes av alle de unge klimaforskerne, rett og slett fordi har, etter Samset og Nielsens mening, en grundig utdanning og forskningsfaglig erfaring med alle fagene. De påstår at yngre forskere, og klimaforskere spesielt, har en tverrfaglig kompetanse som setter de i stand til å vurdere og konkludere innenfor dette konglomeratet av naturvitenskapelige fag og metoder.

Vel, dersom det var slik Samset og Nielsen hevder, ja da burde de være i stand til å være førsteforfatter på artikler innen alle disse feltene. Og det betviler jeg sterkt. Dette er en så urimelig faglig påstand, om egen faglig fortreffelighet at det vel nærmest grenser til narsissisme.

Det er mange oppsiktsvekkende vurderinger som gjøres av disse to "klimaforskerne", Samset og Svensen og jeg anbefaler leserne å lese gjennom det disse to "fagpersonene" får seg til å skrive.

Det hele går selvfølgelig ut på snakke ned vitenskapsfolk med årelang erfaring innen forskning, undervisning og veiledning på høyt nivå innenfor universitetssektoren. Jeg har ikke behov for å prøve å finne hvorfor de mener at skeptikere ikke kan uttale seg om klimaet, bare fordi de er eldre, med lang erfaring.

Og noe merkelig blir det, når forfatterne etterlyser at skeptikerne står frem og er mer synlige. Akkurat det kan jo høres ut som en selvmotsigelse, når en tar i betraktning deres avvisning av skeptikernes fulle rett til å uttale seg. Men nok om forfatternes selvmotsigelser. Men, i denne sammenhengen når de også sitt lavmål når det gjelder debattnivå. De skriver nemlig:

«Skeptikeren kommer gjerne til syne i uformelle situasjoner, og etter inntak av alkoholenheter.»

Dette sier mer enn nok om nivået til seniorforsker Bjørn Samset. Finnes det ingen grenser for hva klimaforskere kan bruke som omtale av de andre, de annerledestenkende? Bjørn Samset er den som oftest har uttalt seg om klimasaker fra Cicero de siste to år.


Skaper dette troverdighet for Cicero? Inngir dette tillit til Cicero?

torsdag 25. desember 2014

YTRINGSFRIHETEN TRUES AV NORSKE KLIMAFORSKERE

Dette innlegget har blitt slettet av redaktør Stian Bromark i Dagsavisen Nye Meninger, 22. desember 2014, med denne begrunnelsen:

«.. vi har slettet ditt siste innlegg, for brudd på våre retningslinjer, spesielt pkt. 3. Hvis det gjentar seg, blir du utestengt permanent.»

Her er pkt. 3 i retningslinjene:

«3. God debattskikk: Unngå personkarakteristikker, trakassering og sjikane. Sjekk så langt du kan at de fakta du presenterer er korrekte. Link gjerne til kilder. Bevisst spredning av usannheter tolereres ikke. Behandle meningsmotstanderne dine med respekt og unngå vulgær språkbruk. Ikke tillegg andre debattanter meninger de ikke har. Hold deg til saken og ikke avspor debatten. Unngå personangrep.  Skriv på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Gjentatt kommentering på egne innlegg med den åpenbare hensikt å blåse opp antall kommentarer tolereres ikke. Ved mistanke om dette eller klikkaksjoner for å få mange treff forbeholder Dagsavisen seg retten til å slette tråden. I alvorlige tilfeller kan brukere som benytter slike teknikker blokkeres fra forumet.»

Her er artikkelen som ikke passet Dagsavisen Nye meninger:

I min kommentar #12, i innlegget til Gunvor Solheim:


har jeg trukket frem et eksempel på ytringsknebling, forsøkt av Concerned Scientists (CS). En av de sentrale klimaforskerne i Norge, Rasmus Benestad, er med på den kampanjen CS satte i gang, men som endte i ingen ting. Bare skammen hos lederen Beate Sjåfjell og organisasjonen. Der finner vi Rasmus Benestad, Arne Johan Vetlesen og Dag Hessen sentralt i organisasjonen.

De som har fulgt med på debatten her på DNM har ikke kunnet unngå å merke alle de utspillene nettopp Rasmus Benestad har hatt, i forgjeves forsøk på å kneble spesielt tre sentrale klimarealister, Jan-Erik Solheim, Ole Humlum og Kjell Stordahl. De som har behov for kunnskaper om disse personenes vitenskapelige meritter, kan søke på Google.

Her er ytterligere ett eksempel på hvordan Rasmus Benestad går frem, når han skal sjikanere og stigmatisere folk som er uenig med ham i klimasaken. De nevnte tre har en rekke artikler i internasjonale, vitenskapelige tidsskrifter med peer-review. I denne artikkelen på DNM:

Klimadebattens ‘svarte-Per’ skaper et dilemma

har Benestad et angrep på de høyt kvalifiserte vitenskapsmenn, som går utover alle anstendige grenser. Her sparer ikke Rasmus Benestad på kruttet, og angrepet er totalt blottet for vitenskapelig dannelse. Debatten etter denne artikkelen (på DNM) og noen oppfølgende artikler viser hvordan kritikken mot Rasmus Benestad har truffet en øm tå. Her er det bare å søke på Rasmus Benestad.

Med jevne mellomrom siden 2011 har Rasmus Benestad hatt slike artikler med personangrep og et underliggende krav om at Klimarealister bringes til taushet. Jeg vil trekke frem ytterligere ett eksempel på dette:

Trues den frie forskning?


For de som har fulgt Rasmus Benestads mantra gjennom flere år, helt fra 2007 på forskning.no, kan ikke ha unngått å registrere Rasmus Benestads helt særegne faglige debattform. At han tydeligvis føler seg truet er den siste artikkelen hans her på DNM et godt tegn på:

Real Change Maker?


Her innfører Rasmus Benestad en helt ny sjanger eller praksis når det gjelde anmeldelse av tekst og blogger. Han anmelder like godt seg selv! Om han er den rette, den mest habile, mest objektive til denne virksomheten kan det nok stilles spørsmål ved. Leserne får selv vurdere hva slags vendetta han driver med.

Når vi ser hvordan Rasmus Benestad prøver å båndlegge vitenskapsfolk, som i kraft høy av kompetanse og lang vitenskapelig erfaring, i høyt kvalifiserte stillinger ved universiteter, stiller kritiske spørsmål til hele klimasaken, er det betryggende at ytringsfriheten her i landet er hjemlet ved lov (Ytringsfrihet bør finde sted). Rasmus Benestads oppførsel minner om holdninger en møter hos myndigheter i land vi ikke vil sammenlikne oss med. Har Benestad noen gang gjort seg tanker rundt den heldige situasjonen han er i, som lever i et land med ytringsfrihet, der han kan boltre seg i sjikaneangrep slik han gjør? Men, han kan jo ikke vente å kunne holde på slik uten å få motbør.
Hva er det han er redd for?

Og dessuten, en liten kuriositet. Når han bruker hele det siste innlegget til selvskryt av RealClimate, en blogg der han er deleier, så sier dette mye om hans syn på habilitet og objektivitet. Når hans motstandere viser til blogger, er det plutselig ikke relevant å henvise til blogger. Dette er virkelig underfundig, i og med at han selv til og med signerer artikler i tidsskrifter med «blogger».


Skjønn det den som kan.

onsdag 17. juli 2013

Menneskeskapt klimakrise - finns den?

Dette spørsmålet er det flere og flere som tviler på. Det er mange grunner til dette. Helt overordnet er det to grunner: 1) alarmistene har ropt ulv, ulv i mer enn 10 år – ingen ulv er sett! 2) Politikerne gjør ingen ting av det de sier som helt nødvendige klimatiltak!


Det hele toppet seg under FN-møtet i København i 2009 (COP 15). Da var den menneskeskapte klimakrisen nær forestående. Politikere med sans for overdrivelse sa at ”nå var det kun 50 timer igjen før krisen traff oss alle”. Det var 50 timer før møtestart i København!

Mest oppmerksomhet fikk dette Togradersmålet. Vi måtte holde oss under 2 graders global oppvarming (høyere temperatur), ellers gikk det rett heden. IPCC hadde modellert 2.5 - 4.5 graders oppvarming, og de hadde lagt til grunn en klimasensitivitet (KS) på 2 – 2.5 grader. Det er hvor mange graders oppvarming vi får dersom CO2-nivået dobles. Deretter har KS blitt beregnet på nytt, flere ganger, og verdien er synkende. Dette er et resultat av at stadig lengre flat eller synkende global temeperatur inngår i ”grunnlinjen”. De siste beregninger viser verdier under 2, ned mot 1 grad. Nå har nylig Met Office meldt om 16 år med flat temperatur (siden 2007), og en forventning om ytterligere 5 – 10 år til. Når året 2023 inngår i ”grunnlinjen”, da kan vi ha en sensitivitet som er under 1 grad!

Ikke nok med det. Det kan være andre forhold som gjør at sensitiviteten om noen få år muligens er negativ. Dette skyldes at flere og flere nå stiller spørsmål med hele drivhuseffekten. Man snakker om at CO2 egentlig er en kjølende gass, at positiv tilbakekopling ikke er i overensstemmelse med termodynamikken, særlig ikke 2. hovedsetning. Da vil det virkelig skje noe med hele IPCC-doktrinen og denne fiksjonerte problemstillingen om CO2 som varmende ”klimagass”, og faktisk hele teorien og prinsippet om drivhusteorien. Egentlig er det jo et bastardbegrep. Drivhuset har glassvegger, og kloden vår er da vitterlig ikke omgitt av en glasskule?

Togradersmålet lever fortsatt i beste velgående, i hvert fall politisk. En kan ikke lese en enste artikkel i norske MSM, der politikere, aksjonister ja endog norske klimaforskere, uttaler seg med stor bekymring om dette togradersmålet. De fleste har gitt opp, vi klarer det ikke, så lenge det ikke tas krafttak om redusert utslipp av klimagasser. Målet ligger 85 år frem i tid, det er snakk om å nå dette målet i 2100.

Men, etter som tiden går, og temperaturen holder seg stabil, endog går ned, ja så har vi bedre og bedre tid til denne målpasseringen. Ikke bare det, vi får hjelp av ytterligere kvalitetssikring av måledata. I 2010 hadde den globale temperaturen steget ca. 0.9 grader. Nå er måledataene homogenisert, jukstert som noen kaller det, og temperaturstigningen er nå om lag 0.55 grader! Dersom Met Office får rett, vil jo temepraturstignigen være 0.55 grader også i 2025, og da begynner det virkelig å se lysere ut. Dessuten, dersom det er slik at den fallende tendensen for HadCRUT4, ja alle de tre bakkemålingene HadCRUT4, GISS og NCDC, ja så vil jo temepraturøkningen etter 1850 gå ned, med ca 0.01 – 0.02 grader pr 10 år. Slår dette til, vil vi fint klare togradersmålet innen 2100. ja det kan faktisk se ut som om vi har klart det allerede, foreløpig.

onsdag 1. mai 2013

Lærer og elever fortviler II

Sitt ned folkens, dermed var naturfagtimen i gang. En oppfølger om viktigste klimagass.


Ja, hvor var det vi slapp sist?

Ole: Vi skulle finne de viktigste klimagassene. Ok, og hva fant du Ole? Det er vanndamp!

Læreren: Hva mener dere andre? De fleste mente vanndamp, noen få CO2. Vanndamp er riktig fastslo læreren, den er det mest av. Den kan absorbere mye mere varmestråler enn CO2. Hvorfor har vi så mye vanndamp da? Og det hadde de fått med seg, kloden vår består av 70 % hav, som gir fra seg vanndamp.

Line: Det betyr at Klif skriver feil da? Ja, strengt tatt gjør det. I det minste forvirrende. Grunnen er at Klif skriver om forurensningene, som vi kan og skal gjøre noe med, vanndamp er jo en naturlig gass. Den er det verre å gjøre noe med.

Kanskje vi skulle sende mail til Klif da, og be de rydde opp? Dette er jo veldig forvirrende for oss, sier Asbjørn.

God ide sier læreren, hvem tar den jobben?

Dermed var den problemstillingen brakt til veis ende. Men hun tenkte jo at Klif burde hatt litt mer orden. Denne gangen var det Wikipedia som hadde best forklaring, idet også Store norske leksikon (SNL) utelot vanndamp. Og her er det nesten verre enn med Klif. Fordi SNL snakker om drivhuseffekten generelt, da burde jo vanndamp ha vært med.

Ja, ja, elevene får en liten dose klimaendringer og tiltak i neste time. Da må jeg forberede meg godt, slik at de kan få mer enn den skremselspropagandaen læreboka stiller opp med. Kanskje vi må ha en diskusjon på avdelingen, om undervisning om klimaet. CO2 er jo egentlig ingen forurensning!

fredag 12. april 2013

Læreren og elevene fortviler!

Tenk deg følgende situasjon:

Du er lærer i 10. klasse på ungdomskolen, og du underviser i klima. Du er ikke fornøyd med den læreboka skolen har valgt. Den omtaler bare CO2 som klimafaktor, ingen andre faktorer blir nevnt overhode! Du er nyutdannet og kom til skolen etter at denne boka ble innkjøpt – til alle!


Boka er sikker i sin sak, det er menneskeskapte klimaendringer som er den store trusselen, og årsaken er utslipp av fossilt CO2. Dvs. den CO2-gassen som slippes ut når vi brenner kull, olje eller gass. I følge boka er saken avgjort, det er ingen usikkerhet, og med en figur som viser Hockey-kølla, stiger temperaturen rett til vers mot år 2100.

Du vet at dette ikke kan vær helt riktig, sola er da en viktig klimafaktor, det er jo tross alt der energien (varmen) kommer fra.

Du har mange flinke elever, og snakker litt om CO2 som drivhusgass. Da benytter du anledningen til å undervise litt rundt selve drivhuset. Elevene blir interessert når de får høre om forskjellen på veggene i det tradisjonelle drivhuset, og de ”veggene” man snakker om i atmosfæren. Det er CO2’n som er denne ”veggen”. Elevene er opptatt av miljøvern, så de spør om hva med utslipp av NOx, betyr det noe? Og det er da du får ideen til litt ”hjemmelekse”. Elevene blir bedt om å lete på internett eller andre steder, for å finne ut mer om gassene i atmosfæren. Søk hvor dere vil, med de stikkord dere kommer på. Vi ser på resultatene i morgen. Takk for i dag.

Elevene har kommet til timen, når du kommer dagen etter. Du aner at noe er på gang, det er høylytt diskusjon om - ja nettopp: klimagasser, drivhusgasser og drivhuseffekten. Det er nesten ikke mulig å stagge de skarpeste i klassen, og du aner at det er to syn som råder i den unge engasjerte forsamlingen, denne gjengen som du har blitt så glad i.

Omsider får du roet gemyttene og spør: Hva har dere funnet ut?

Line står nærmest på pulten, får dermed hånden høyest opp og får ordet først: Jeg søkte på hjemmesiden til Klif – og der sto det at de tre viktigste naturlige klimagassene er: CO2, metan og lystgass (N2O). Fint Line, du valgte en meget smart link, det er det offentlige direktoratet som har med forurensninger å gjøre. Og læreboka sier jo at CO2 er en forurensning, supplerer lærene med.

Du ser ut over klassen – og skuer en skog av armer og sprekkferdige ansikter. Men, du har lært dem skikkelig oppførsel, så når undervisningen pågår, da venter de aller nådigst på tur.

Ok Preben. Hva gjorde du og hva fant du?

Jeg søkte med Klimagasser på Wikipedia, og der sa de at den viktigste klimagassen er vanndamp, mange ganger sterkere enn CO2. Ellers så ble de samme tre gassene nevnt: CO2, metan og N2O.

(Læreren hadde gjort det samme, gått inn på Klif og Wikipedia, og var komplett forvirret.)

Løsningen ble at læreren gjør som de tøffe læreren gjør i dag. "Jeg er også usikker på dette. Jeg må se nærmere på dette til neste time, og jeg oppfordrer dere til det samme. Snakk med foreldre og andre ungdommer, finn ut så mye som mulig."

søndag 24. juni 2012

Nettstedene overtar klimadebatten!

* Hei, nå er det jammen lenge siden jeg har sett deg? How is it?
- Bra, ja jeg har sporet av litt i en periode.

* Og nå er du på sporet av noe igjen?
- Ja, utviklingen av klimadebatten her hjemme!

* Ja vel, er det noe spesielt du har i kikkerten?

- Ja. Det har vært en grundig gjennomgang av klimaeventyret på ABCNyheter
Der er det en tankevekkende kommentar (#2) som kommentar til #1. Her pekes det på at det blir spesielle nettsteder som kommer til å overta klimadebatten fremover.

* Overta, hvordan og hvorfor?
- Kommentatoren pekte på nettsteder som Klimaforskning.com og Klimarealistene.com. Det er bare slike steder som omtaler og debatterer klimasaken på en upåvirket og usensurert måte. Statlig indoktrinering slipper ikke til. Kommentatoren hadde registrert at det ikke var noen andre steder i Norge der du har tilgang til kontroversielle klimaspørsmål.

* Ingen steder? Hva med Aftenposten, TU og andre MSM?
- Helt systematisk, redaksjonene i MSM er uten unntak sterke tilhengere av IPCC. Uten unntak, de tror at menneskene kan styre klimaet. Og det innebærer at nåløyet for å få en grundig debatt rundt spørsmålet: hva skjer med den globale temperaturen nå, er usedvanlig trangt!  Det er få innlegg med opponentsyn som tas inn. Og det er nærmest ingen løpende debatt.

* Jo, jo, men vi har da VGD og f. eks de nettstedene som gir deg muligheten selv til å være både redaktør, journalist og forlegger!
- På VGD er det trollkrig. Der oversprøytes ethvert innlegg som er kritisk til IPCC, med dynger av kveruleringer og ren søppelpost. Nei, der er det rett og slett utrivelig.

* Var det dumt at Aftenposten la ned sitt debattforum?
- Ja, selv om det også var plaget av forumtroll, og en redaksjon uten en klar strategi for bruk av sine egne debattregler. Og naturlig nok, papirversjoner blir for langsomt, for en dynamisk debatt.

* Da likte du vel heller ikke at forskning.no kapitulerte for Forumtrollene?
- Nei, vær sikker. Det er noe paradoksalt når det eneste ”forskningsfaglige” nettstedet nærmest struper debatten.

* Og dette berørte kommentatoren på ABCNyheter?
- Det ble nærmest: Eureka. Og la meg gi noen eksempler på saker som ikke eksisterer omtalt noe annet sted i Norge:

Professor Fritz Vahrenholt, som har tatt et oppgjør med de råtne arbeidsmetodene til IPCC. Vahrenholt forlot de troende, gikk over på det andre laget og skrev boken: Die kalte Sonne, sammn med Sebastian Lüning.

James Lovelock, alarmist, har innrømmet at de ikke hadde peiling hva de skrek opp om. De proklamerte krisene var noe helt annet enn kriser.

Ole Humlum, Kjell Stordahl og Jan-Erik Solheim har publisert fire artikler om klima, i internasjonale tidsskrifter med fagfellevurdering. I en av artiklene har de en klimamodell uten bruk av CO2 som forklaringsvariabel! CICERO har nektet å omtale disse artiklene. Grunn: de var ikke interessante nok!

James Hansen har innsett at skeptikerne vinner klimadebatten i  mediene.

Ingen av disse eksemplene blir omtalt i MSM eller på offisielle elektroniske oppslagstavler i Norge. Antakelig er det redsel for å møte konfronterende vitenskapelig dokumentasjon av typen: Naturen styrer klimaet, som bestemmer fravær av omtale! Men, dette finner du på de to nettstedene Klimaforskning og Klimarealistene.

Men nå må jeg stikke. Vi må ikke la det bli lenge til neste møte, snøballen har virkelig begynt å rulle!