mandag 17. august 2009

Våre varmeste år!

- Vi ble ikke helt ferdig med myten om den faktiske temperaturøkningen sist.
Riktig, og jeg glemte å nevne hvorfor jeg lurte på om myter ”går ut på dato”. Det henger sammen med at en sentral ”klimaforsker” i tilhengerskaren nylig gikk ut og innrømmet at det var blitt litt kjøligere de siste årene.

- Det så jeg, men han tok sine forbehold om naturlige variasjoner, kort tidshorisont, og mantraet: ”det pågår global oppvarming”. For de stritter i mot denne observasjonen, utflating eller kjøligere klima, så lenge de kan. Det går jo på prestisjen løs! Ja, og som sagt sist, det er ikke greit å tenke på at klimakrisen blir avlyst. Kanskje vi får: Eventyret om den globale oppvarmingen?
Det blir i så tilfelle en ekte myte! Og det var nok mer eller mindre på tide at en av de sentrale blant tilhengerne gikk ut og proklamerte det vi andre har sett eller ant i flere år!

- Ja, for etter 2000 har jo ikke temperaturen steget, og myten har i så tilfelle gått ut på dato?
Ja, mytekonstruksjonen vil være avslørt! Myten skulle jo svekke kritikerne, men slikt virker selvfølgelig ikke. Det blir nok mer som en bomerang.

- Mener du virkelig at denne mytekonstruksjonen er en ren hersketeknikk?
Ja, selvfølgelig. Det hele minner om foredragsholderen som hadde skrevet i margen på foredraget sitt: Dårlig argument, hev stemmen!

- Men hva med våre varmeste år?
Ja, akkurat det henger litt sammen med ”dårlig argument”.

- Den myten som kan ha gått ut på dato den inneholder altså to helt misvisende argumenter for at temperaturen ikke har sluttet å sige. For det første, det er feil at temperaturen ikke stiger, vi har nemlig globaloppvarming, den pågår hele tiden.
Ja, det er riktig, vi har stadig global oppvarming, sammenliknet med f. eks 1850. Men etter år 2000 har ikke denne effekten vært sterk nok til fortsatt å heve temperaturen. Den ligger på nivået for år 2000.

- Skjønner, men hva var det andre argumentet?
Det er at 12 av de 13 varmeste årene siden globale målinger av lufttemperatur startet i 1850 er kommet de siste 13 år! Og dette skal altså være ytterligere et argument for at temperaturen ikke flater ut. Men det er jo faktisk akkurat motsatt. For bortsett fra det ene året 1998, som var ekstremt varmt, så er nettopp, pga. global oppvarming, år 2000 mer eller mindre det varmeste året, mens det deretter flater ut. Som en kan se av flere datasett med observerte temperaturverdier. Ved fortsatt utflating vil vi naturlig få mange ”varmeste år” fremover. Han skiløperen vi kjenner ville kalt dette: Barneskirenn.

- Mener du virkelig at den myten er bygd på to så åpenbare misforståelser?
Om det er misforståelse vet jeg ikke? Men verken ”pågående global oppvarming” eller ”de varmeste år” er noe argument for at temperaturen stiger. Jeg kan vel nærmest snakke om at det hele bygger på en fiksjon.

- Hvis dette virkelig er riktig, at begge argumentene er skinnargumenter, og at sentrale tilhengere medgir at det er blitt kjøligere i det siste, da må da dette være ganske pinlig for dem?
Vel, det beste hadde nok vært å spørre dem. Det som nå blir interessant er hva som skjer med de andre 15-20 mytene, som tilhengerne i Norge har forsøkt å gjemme kritiske spørsmål om klimaendringene bak.

- Finnes det så mange konstruerte klimamyter? Er alle sammen like mytiske og med datostempling?
Det vil vise seg.

- Hvordan er de andre mytene da?
Det må vi snakke om neste gang

- Hvor finner jeg mytene?
Blant annet her: http://www.cicero.uio.no/webnews/index.aspx?id=10961

lørdag 8. august 2009

CO2 og CO2 er ikke nødvendigvis det samme

- Hva er dette for en kryptisk melding?
Det er rett og slett at det finnes mer enn én form for CO2!

- Javel, har du tenkt å forelese kjemi?
Ja, men bare litt – om forskjellen mellom to CO2-typer.

- Men, hva har dette med klima å gjøre?
Det har veldig mye med klimaendringer å gjøre, det går nemlig an å finne ut hvor mye det er av hver av de to typene CO2.

- Ok, hva er så koden, jeg er lutter øre?
Det er en ørliten forskjell på det karbonet som kommer fra kull, olje og gass, og den øvrige CO2. De to typer karbon har forskjellig blandingsforhold av isotopene 12C og 13C. Antropogent CO2, dvs. det som kommer fra fossilt brennstoff har et annet blandingsforhold enn annet CO2. Dette forholdet er konstant og mengden av de to CO2-typene kan bestemmes.

- Ok, men hva er forskjellen på de to isotopene da? Jeg erindrer bare svakt begrepet isotop fra kjemiundervisningen fra år tilbake?
Forskjellen er at den ene kjernen, 13C, har ett nøytron mer enn 12C, dvs. at atomvekten er en enhet høyere.

- Jo, men dette høres da ut til å være mest av kjemisk interesse?
Neida, dette har en snedig betydning for spørsmålet om klimaendringer, det går helt inn til noe av det forskerne er grunnleggende uenige om.

- Hvilken betydning har dette da? Er det forskjellig absorpsjon av varmestråling i de to typene CO2? Jeg har jo fått med meg at mekanismen bak den globale oppvarmingen er at varme absorberes av CO2.
Nei, det er ikke forskjellig absorpsjon, men det er så uendelig mye mindre av CO2 som skyldes menneskeskapt utslipp av denne klimagassen. Det er bare ca. 5% som er antropogent i atmosfæren.

- Og dette skal liksom være årsaken til at utslippet av menneskeskapt CO2 truer hele klodens klima? 5% CO2? Nei, det tror jeg ikke noe på, her må det være en regnefeil et sted.
Ja, det skulle en nesten tro, men det er ingen strid om denne andelen. Striden står om virkningen av den. Tilhengerne av IPCCs modeller er overbevis om at det er denne andelen som får det hele til å ”tippe” over. Ja, CICERO har gått så langt som til å kalle det en myte at denne andelen ikke kan ha noen stor effekt på klimaet. Dette er en konstruert myte, tilsvarende den som er knyttet til at temperaturen i følge skeptikerne ikke har steget siden 2000, ja faktisk gått litt ned de siste fem årene.

- Nei, dette høres ut til å være en røverhistorie eller en grov misforståelse. Dette må jeg finne ut av, jeg kan ikke slå meg til ro med dette.
Du kan lese mer om dette i foredraget til professor O. Humlum:

http://www.climate4you.com/Text/KlimaTankekors%20version20090320.pdf

- Det skal jeg, men nå må jeg stikke, vi får ta opp tråden en annen gang.