lørdag 8. august 2009

CO2 og CO2 er ikke nødvendigvis det samme

- Hva er dette for en kryptisk melding?
Det er rett og slett at det finnes mer enn én form for CO2!

- Javel, har du tenkt å forelese kjemi?
Ja, men bare litt – om forskjellen mellom to CO2-typer.

- Men, hva har dette med klima å gjøre?
Det har veldig mye med klimaendringer å gjøre, det går nemlig an å finne ut hvor mye det er av hver av de to typene CO2.

- Ok, hva er så koden, jeg er lutter øre?
Det er en ørliten forskjell på det karbonet som kommer fra kull, olje og gass, og den øvrige CO2. De to typer karbon har forskjellig blandingsforhold av isotopene 12C og 13C. Antropogent CO2, dvs. det som kommer fra fossilt brennstoff har et annet blandingsforhold enn annet CO2. Dette forholdet er konstant og mengden av de to CO2-typene kan bestemmes.

- Ok, men hva er forskjellen på de to isotopene da? Jeg erindrer bare svakt begrepet isotop fra kjemiundervisningen fra år tilbake?
Forskjellen er at den ene kjernen, 13C, har ett nøytron mer enn 12C, dvs. at atomvekten er en enhet høyere.

- Jo, men dette høres da ut til å være mest av kjemisk interesse?
Neida, dette har en snedig betydning for spørsmålet om klimaendringer, det går helt inn til noe av det forskerne er grunnleggende uenige om.

- Hvilken betydning har dette da? Er det forskjellig absorpsjon av varmestråling i de to typene CO2? Jeg har jo fått med meg at mekanismen bak den globale oppvarmingen er at varme absorberes av CO2.
Nei, det er ikke forskjellig absorpsjon, men det er så uendelig mye mindre av CO2 som skyldes menneskeskapt utslipp av denne klimagassen. Det er bare ca. 5% som er antropogent i atmosfæren.

- Og dette skal liksom være årsaken til at utslippet av menneskeskapt CO2 truer hele klodens klima? 5% CO2? Nei, det tror jeg ikke noe på, her må det være en regnefeil et sted.
Ja, det skulle en nesten tro, men det er ingen strid om denne andelen. Striden står om virkningen av den. Tilhengerne av IPCCs modeller er overbevis om at det er denne andelen som får det hele til å ”tippe” over. Ja, CICERO har gått så langt som til å kalle det en myte at denne andelen ikke kan ha noen stor effekt på klimaet. Dette er en konstruert myte, tilsvarende den som er knyttet til at temperaturen i følge skeptikerne ikke har steget siden 2000, ja faktisk gått litt ned de siste fem årene.

- Nei, dette høres ut til å være en røverhistorie eller en grov misforståelse. Dette må jeg finne ut av, jeg kan ikke slå meg til ro med dette.
Du kan lese mer om dette i foredraget til professor O. Humlum:

http://www.climate4you.com/Text/KlimaTankekors%20version20090320.pdf

- Det skal jeg, men nå må jeg stikke, vi får ta opp tråden en annen gang.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar