søndag 7. juni 2009

Klimaborgen - I

Det råder fred og fordragelighet inne i Klimaborgen. Der inne er alle enige om at klimaendringene er menneskeskapte og at det er utslipp av den livsnødvendige gassen CO2 som er synderen og hovedårsaken til endringene. Dette har Kunnskapsrådet bestemt, etter mange og lange enighetsmøter: Den globale oppvarmingen pågår, den globale temperaturen stiger og det hele har humane årsaker. Inne i Klimaborgen er disse tesene slått opp på kirkedøren og kan også leses i ”NyttPåNytt”, som deles ut hver uke.

Og de som bor i Klimaborgen har all grunn til å være fornøyd. NPR (Norsk Pengeråd) har nettopp gitt Klimaborgen mer penger til videre tenkning. Det er bevilget masse midler til ”hvordan blir det?” og ”hva må vi gjøre?” Det passer Klimaborgen helt ypperlig. For det første kan de da fortsette å drive med det de kan og liker. Og de behøver ikke å drive med det som kan tvinge dem til å skifte mening. Dernest vet de jo at dersom de ikke foretar seg noe raskt, vil de nå ”The Tipping Point”. Dessuten blir Klimaborgens visjon virkeliggjort: ”Der alle tenker likt, der tenker alle riktig”. De praktiserer skilting med enveiskjøring, ingen sammenstøt, alt går riktig for seg, slik storebror har bestemt.

Inne i Borgen går de lærde rundt og holder folkemøter, med folkeopplysning, de såkalte Borgmøter. I den siste tiden har advarslene inne i Borgen blitt sterkere. For nå hevdes det at klimaendringene skjer raskere enn noen gang, temperaturen stiger mer enn noen gang, og samfunnet er på rask vei mot en irreversibel tilstand. Og det er tilstander som man inne i Borgen har sett med det blotte øye. Hvis du faller ut for et høyt fjell er det ingen vei tilbake, ingen har falt oppover. Det går bare den gale veien, du har passert ”The tipping point”.

Og Kunnskapsrådet er sikre på sine modeller, teorier og spådommer. Nå bestemmer de seg for å sende ut noen speidere som skal finne ut hvordan det står til på utsiden.

Etter første tur på utsiden kan speiderne melde: det er litt kaos. De mener noe helt annet enn oss. På utsiden lurer de til og med på om klimaendringene egentlig kan være menneskeskapte. Men dette kan neppe være noen trussel, de er totalt uorganiserte og de har ingen sterk leder, slik Klimaborgen har.

Men en liten spore til undring er sådd. Speiderne er slett ikke sikre på at den indre roen vil vare. Så de reiser ut på nytt, uten å si noe til Hærføreren eller Kunnskapsrådet. Det viser seg nemlig at Speiderne blant seg har folk som tenker selv!
Etter andre tur kan de melde: noe er på gang – det begynner å bli organisert kritikk. Hva gjør vi? Jo, vi lager myter, det vil styrke samholdet.

Og med alle mytene på plass fortsetter livet som før inne i Klimaborgen.

tirsdag 2. juni 2009

Klimamyter - finns dom?

- Hva mener du med det spørsmålet?
Rett og slett om disse klimamytene er egentlige myter?

- Ja, det er de vel?
Kan myter gå ut på dato?

- Nei, det har jeg aldri hørt om. En myte er vel en myte.
Ja, men det gjelder bare de ekte myter, og ikke de som er konstruert.

- Finnes det konstruerte myter?
Ja, i hvert fall på klimaområdet. Der er det faktisk bare konstruerte myter. Klimaforskerne (tilhengerne av IPCC) har konstruert myter rundt mange ubehagelige spørsmål. De har konstruert myter om sentrale problemstillinger, der kritikerne er grunnleggende uenige med dem. Dette er brukt som retoriske knep, en form for hersketeknikk, der alle ubehagelige uenigheter karakteriseres som myter.

- Nå overdriver du vel?
Nei, jeg gjør nok ikke det. Ta f. eks. den konstruerte myten om temperaturendringen. Her har flere forskningsinstitusjoner i Norge gått sammen om følgende mytiske tekst:
2. Temperaturen har ikke økt de 10 siste årene. Betyr det at forskere som sier at vi har global oppvarming tar feil? (Kilde: Cicero).

Myten ble konstruert i 2008, da hadde noen påpekt at temperaturen ikke hadde steget de siste ti årene! Denne påstanden passet ikke tilhengene. Det dramatiske var at temperaturen flatet ut samtidig som CO2-nivået steg jevnt og trutt. Denne uoverensstemmelsen mellom prediksjon og observasjon ble av kritikerne tolket som en mulig vesentlig feil ved modellen til IPCC. Dette ble nok oppfattet svært truende av tilhengerne. Løsningen ble: Vi konstruerer en myte. Og slik ble det gjort med mange kontroversielle spørsmål. Spørsmål der kritikerne stilte spørsmål ved budskapet il IPCC. Cicero opererer med hele 17 myter.

- Jo, men var det så rart da, dersom tilhengerne var uenig i at temperaturen hadde sluttet å stige?
Uenig? Her var det snakk om å vurdere måleresultater. Det bør ikke være så mange tolkningsmuligheter i tilknytning til analyse av data. Noe uenighet er riktignok knyttet til hvilke måledata om representerer den globale temperaturen best. Men det er noe helt annet.

- Ja, vi har jo både HadCRUT, UHA MSU, GISS og NDCD. Egentlig er det rart at disse IPCC-folka ikke har blitt enige om en temperaturstandard. Det er jo det naturlige når en skal operere internasjonalt, at en finner frem til en standard.
Ja, og akkurat dét blir det mye underholdende debatt av. Og ikke bare pga. valg av måledata. Når kritikerne skal uttale seg om temperaturendringer, da må de ha lange perioder, opp mot 30 år. Mens, når tilhengerne prøver å argumentere faglig, ja da kommer de trekkende med temperaturnivåer i to-tre år. Ja, til og med enkeltår kan bli trukket frem som grunnlag for motargumentasjon.

- Men hvorfor er denne diskusjonen så opphetet?
Antakelig fordi CO2-nivået stiger jevnt og trutt, samtidig med at temperaturen ikke stiger. Fortsetter dette i 10-15 år til, ja da er det åpenbart noe galt med modellen til IPCC. Og tenk deg den situasjonen, all din faglige prestisje er basert på at det er utslipp av menneskeskapte klimagasser som er årsakene til klimaendringene. Skulle det vise seg at dette ikke stemmer, at den faglige begrunnelsen for klimaendringene faller fra hverandre, ja det er det nok tungt å innrømme. Akkurat det er det ikke så vanskelig å skjønne.

- Hva skjer da?
Den temperaturendringen vi har observert har da delvis eller først og fremst hatt andre årsaker. Den annonserte globale menneskeskapte klimakrisen må avblåses. For IPCC vil dette være nærmest et vitenskapelig paradigmeskifte – til et nederlag.

- Har vi sporet av litt – du snakket om myter?
Ja akkurat. Hvis nå temperaturen slutter å stige eller endog går litt ned, ja da er den myten avlivet. Den er ute or soga, den har gått ut på dato.

- Den myten inneholder også noe om global oppvarming. Hva innebærer det?
Det er egentlig helt banalt. Vi har global oppvarming samtidig med at temperaturen flater ut. Det er ikke nok varme i det globale systemet til å heve temperaturen over 2000-nivået. Men det må vi diskutere mer en annen gang, nå må jeg stikke.