tirsdag 15. september 2009

Klimaborgen II

Inne i Klimaborgen råder det fortsatt stort sett ro og orden. Klimasamtalene dreier seg om når klimakrisen kommer, når er vi på The Tipping Point og hvor er det? Vil vi klare å holde oss under 2 graders temperaturstigning frem til 2100? I tillegg så snakkes det titt og ofte om hvordan det er på utsiden av borgen vår. Skjer det noe der ute? I den siste tida har det dukket opp et nytt tema, faren for at havnivået stiger, hvor fort det stiger og hvor høyt det stiger. Kunnskapsrådet er godt kjent med de utspillene som vitenfolk fra Borgen har kommet med, og Rådet er svært fornøyd. Rådet har blitt orientert om at utspillet kom for å få hånd om debatten. Det ble snakket litt om at de som er i opposisjon til læren vår, beskrevet i 4 Hovedrapport (4HR) fra FN-panelet begynte å få mange innspill i nyhetsbildet. Men etter oppslagene om havstigning, særlig ved Bergen falt uroen bort. Skremmebildet om at Bryggen kom under vann, at havnebassenget i Bergen skulle fylles med steinmasser, er ganske sikkert en strategi som vil få brikkene tilbake på plass.

En ting kjennetegner Klimaborgen, og det er at det er et lukket hierarki for informasjon og oppdatert kunnskap. Nederst i pyramiden har vi den jevne borger (DJB), som får filtrert informasjon fra nivåene over. Dette (DJB) er støttespillerne til de som er lenger opp i systemet og vet mer. DJB er svært lojale mot den grunntesen som råder: klimakrisen er menneskeskapt. Det er ingen åpen debatt om det som kommer ovenifra Kunnskapsrådet. DJB er sikker på at vi går mot en klimakrise dersom vi ikke får gjort noe med utslippet av CO2. Dette er CO2 som kommer fra fossilt brensel, dvs. kull, olje og gass. De er overbevist om at klimakrisen er menneskeskapt, det vet man med sterk referanse til skriften. Dette har Kunnskapsrådet sagt gjentatte ganger. Og, det er ingen grunn til å tvile på dette.

På nivået over dette grunnplanet har vi vitenfolkene, de som skaffer kunnskap, som informerer de øvrige, og som hele tiden er godt oppdatert på kunnskapsstatus. Det som kanskje er minst kjent er at det er dette nivået som utøver den kraftigste silingen. Nivået under får den informasjonen de etter hvert ønsker å få høre. Da kan de leve det enkle liv, det er få utfordringer til hjernen, og en kan leve og ha det slik en hadde det i går. Det de ikke vet, tror de at de ikke har vondt av. Og det er vel tilfelle, i hvert fall en stund til. Seg imellom utveksler vitenfolkene den kunnskap om kommer frem i det globale vitensamfunnet. Og sånt sett er de i den heldige situasjonen at de kan filtrere den informasjonen de formidler videre. Og NB!, de filtrerer forskjellig, avhengig av om infoen skal oppover, til Kunnskapsrådet og Ministeriet eller nedover, til den jevne borger (DJB).

Og her det noe som er ganske interessant. En kunne umiddelbart tro at både Kunnskapsrådet og Ministeriet kunne håndtere noe mer komplekse saksopplysninger enn DJB. Men slik er det ikke. Ministeriet opererer med dogmer, metaforer, prinsipielle utsagn og bastante politiske utsagn. Dette innebærer at det er nærmest et avvik dersom vitenfolkene skulle formidle endringer i kunnskapen i den globale vitenbasen (GVB). Derfor vil en, lenge etter at avvikerne blant DJB har snappet om endringer i oppfatning, oppleve at Ministeriet uttaler seg tilbakeskuende dogmatisk. Kan Ministeriets uttalelser gå ut på dato? Slike spørsmål har etter hvert ført til at nysgjerrigheten på nytt blir vakt inne i Borgen. Hvordan står det til på utsiden? Men fordi Ministeriet og Kunnskapsrådet er så sikre i sin tro på de menneskeskapte klimaendringen, blir det ikke gjort noe for å sjekke utsiden. På innsiden lever de det gode liv, med sine skrekkscenarier.

mandag 7. september 2009

Ljugarbenken

* Du Trange, hvordan oppfatter du situasjonen rundt klimadebatten i Norge, spurte Svansen, en dag de satt på tilhengerbenken.
- Vel, skal jeg være helt ærlig synes jeg nok at kritikerne begynner å bli farlig nærgående. Det bringes jo stadig informasjon frem i media som svekker vår sak.

* Hva tenker du på da?
-Det stilles stadig mer og mer kritiske spørsmål om det menneskeskapte bidraget av CO2, på ca 5%. Kan det bety så mye som vi, tilhengerne, vil ha det til? Det pekes på at den globale temperaturen etter år 2000 ikke har steget, snarere gått ned. I den sammenheng har kritikerne overbukt Prestruds påpekning av at det har vært kjøligere de siste årene. Ministeren, Solkongen, har hatt noen sjikanerende utspill i media som virker mot sin hensikt. Sammenlikningen med Hitler og 2. verdenskrig, manglende tro på The Big Bang og metaforen med at jorda- var flat lenge etter at den avgjort var rund, ja det hjelper ikke vår sak.

* Nei og hvis vi tenker på at Gro Harlem Brundtland mente det er umoralsk å tvile på IPCC, og at Eva Joly nå senest synes det er helt uhyrlig at det er noen som tviler på det menneskeskapte ansvaret for klimaendringene, og faktisk hevder dette åpent, ja da kan det nok tenkes at vi begynner å få en dårlig sak.
- Ja, og i tillegg så stilles det spørsmål ved Al Gores motiver i klimakampen. Han skal visstnok ha aksjer i firmaer om tjener på karbon-fangst. Det har blitt stilt spørsmål på Capitol Hill. Og her hjemme er det noen som har pekt på at undervisningen om klima i ungdomsskolen er ren indoktrinering – basert på at klimaendringene er menneskeskapte. Dessuten er det noen som har ått snusen i det som ble gjort for å unngå noen referanser i siste hovedrapport. Og når et medlem av klimapanelet innrømmer åpent at hun mangler kjennskap til de feil som er gjort av Michael Mann om hockey-kølla, ja da er det mye om peker den veien høna sparker, for oss!

* Og jeg registrerer at flere og flere reagerer på alt snakket om dødelig trussel og raskere klimaendringer enn forutsatt. Når vi i tillegg tar med at skeptikerne i Norge blir mer og mer synlige i mediebildet og at vi ikke lenger kan basere oss på at de er få og uorganiserte, ja da er totalbildet at vi sliter litt akkurat nå.
- Og skal jeg være ærlig må jeg nok innrømm at disse mytene våre også er ute i hardt vær. Flere og flere setter spørsmålstegn ved de konstruksjonene. Og noen av disse kritiske spørsmålene er nok mer holdbare enn vi liker. F. eks. den som går på at temperaturen ikke stiger lenger.

* Ja, og dette med andelen menneskeskapt CO2 i atmosfæren er nok også i ferd med å bli en belastning. Jeg hører at det er flere blant oss som ikke liker den myten, at så lite CO2 skal bringe oss forbi The tipping point.
- Ja, og det er hel klart at innlegget til Sigbjørn Grønås på forskning.no tidlig i 2008, om at det måtte være noe feil med modellene til IPCC dersom det ikke kom ny temperaturrekord i god i før 2015, ja det var ikke akkurat en innertier for oss.

* Nei, og dessuten så har selvfølgelig motstanderne rett i at hersketeknikken, stigmatiseringen og sjikanen som florerte i perioden 2006 – 2008 i klimadebatten ikke var heldig. Jeg innser at vi må nok svi litt for det nå.
- Ok, men kan vi gjøre?

* Litt skremselspropaganda kan fjerne oppmerksomheten vekk fra alle kritiske spørsmål.
- Har du noen ideer?

* Vi lager et oppslag på at havet stiger, at Bryggen i Bergen kommer under vann, hvis vi ikke gjør noe med klimaet.
- Ja det ble jo litt røre sist vi snakket om økende havstand.

* Jeg tenker ut noe til neste i møte her på benken

Det de ikke så da de reiste seg, var at de hadde sittet på en Ljugarbenk.