tirsdag 5. oktober 2010

Ikke mobb klimaskeptikerne!

Jaså, skal du være med i et protesttog?
-Ja det hadde kanskje ikke vært så dumt. Men nei, dette er en oppfølging fra forrige gang vi snakket sammen.

Det dreide seg da om vitenskapsfolk som ødelegger klimadebatten?
-Ja, Cicero hevder så, dvs. de slår alle skeptikere sammen i en haug, de er kjøpt og betalt av karbonindustrien, og er bare ute etter å ødelegge debatten.

Jeg henger ikke med, du må forklare.
-Jeg skjønner godt at du ikke henger med, for det Cicero hevder henger ikke på greip. Utgangspunktet deres er at tobakkskampen i 70-80 årene kan sammenliknes med klimakampen nå. I tobakkskampen var det vitenskapsfolk som var kjøpt og betalt av tobakksindustrien, for å motarbeide alt som var restriksjoner mot omsetning av tobakk. Dette var velkjent. Og nå hevder Ciceo det samme, om klimaskeptikerne nå. At de er kjøpt og betalt. Men dette er en uhyrlig påstand. De skjærer alle over en kam. De skiller ikke mellom norske og utenlandske skeptikere. Og Cicero (gjennom sin redaktør ToveKolset) er så feige at de oppgir ikke navn på de vitenskapere de har i tankene. Dette er nesten injurierende. Jeg vet om mange vitenskapsfolk i Norge, som stiller kritiske spørsmål til hele klimasaken, ut fra et faglig vitenskaplig utgangspunkt.

-Jeg er så enig så enig, dette er langt over streken.
Og en kan undre seg, hvilke deler av klimaspørsmålene er det ikke anledning til å kritisere, i følge Cicero? Og disse spørsmålene, sammen med det som ble tatt opp i forrige blogg, vil de altså ikke ha debatt om, i sitt eget blad KLIMA. De har nektet å ta inn et innlegg fra meg. Det er ille nok, synes jeg!

-Enig, det er tankevekkende at de avslår en åpen debatt om et kontroversielt spørsmål, som gjelder deres egen journalistikk. Cicero selv er jo stadig ute og kritiserer andre, de etterlyser en redelig og åpen debatt.

Ja, morsomt nok, innlegget ble tatt inn i Teknisk Ukeblad nr. 2010. Der er det til og med notert at Cicero avslo å trykke det. Takk til TU, som så poenget.