onsdag 20. april 2011

Klimaborgen V

I den siste tiden har det vært tilsynelatende fred og ro i Klimaborgen. Men det har bare vært tilsynelatende, på overflaten.

Kunnskapsrådet har hatt mange planmøter, for å meisle ut en strategi. Dette for å møte den økende skepsisen som har manifestert seg i klimadebatten. På utsiden av Klimaborgen er det nær halvparten av folket om ikke tror på skremselstesene fra Orakelet i tårnet. Orakelet siterer jevnlig fra dagens tekst fra IPCC. Men faktisk og litt bekymringsfullt, også inne i Klimaborgen brer skepsisen seg. Og for de Borgboere som følger godt med, er det ikke vanskelig å skjønne hvorfor det har blitt slik, at oppslutningen i løpet av et drøyt år har gått ned fra 80% til 50% oppslutning om IPCC.

Alle skremslene – mer ekstremvær, tørrere, villere, våtere, flere orkaner, endog flere jordskjelv som følge av klimaendringene, uten at dette er observert, gjør at troverdigheten synker som en stein. Lenge har Kunnskapsrådet avfeid skeptikerne med tomme retoriske knep. Skeptikerne er ikke klimaforskere, de publiserer ikke klimaforskning jevnlig, de er pensjonerte vitenskapsfolk som ikke har relevant kompetanse, de er kjøpt og betalt av oljeindustrien. Enkelte i Kunnskapsrådet går så langt som å nærmest lyse de i bann, og forlange at de ikke skal slippe til i åpne medier. Ut fra lovfestet ytringsfrihet, lang og god erfaring med ytringsfrimodighet, blir det nærmest litt panisk å innføre taleforbud.

Nå har imidlertid Kunnskapsrådet innsett at skeptikerne har etablert seg som en motpol i debatten, som må behandles på alvor. Dette hevdet jo prof. Hans von Storch i 2009 (på møte i Vitenskapsakademiet), men ingen av IPCC-tilhengerne har tatt dette seriøst før nå. Men nå har Kunnskapsrådet erkjent at noe må gjøres. Skeptikerne dominerer klimadebatten i for stor grad. Dette er det også enkelte utenfor Klimaborgen som påpeker, og nå skal det gjøres noe med dette.

Kunnskapsrådet har et nettsted der de samler informasjon om klimaet, sett fra Klimaborgens side. Nå har de laget ett opprop, der de maner til mer debatt og mer aktivitet overfor skeptikerne. Her har de samlet klimaskriv om alle de alarmerende scenariene. Det det er vanskelig å finne noe om er at dette er spådommene til IPCC. Det skal bli interessant å følge utviklingen i klimadebatten etter dette. Vil de klare å gjøre noe med den trenden vi faktisk ser – synkende troverdighet til IPCC?