lørdag 12. desember 2009

- ingen røyk uten ild!

- Hva slags assosiasjon er det du holder på med nå? Er det branntilløp?
*Ja, men i overført betydning.

- Går det problematiske rykter på jobben? Er det pengemanko i kassa?
*Nei, det er langt mer dramatisk, det gjelder denne hackingen av datafiler inkludert e-poster fra Hadley CRU senteret.

- Ja naturligvis, med vårt engasjement her på krakken burde jeg jo ha tatt den der.
*Det er nesten sånn at jeg ikke vet hvordan jeg skal begynne. Det er så mye, det er så omfattende, det er så enormt, konsekvensene kan bli så djevelsk alvorlige, det er rett og slett skremmende, om alt dette er riktig.

- Begynn med begynnelsen, det pleier å funke.
*Det hele startet med en melding om at en hacker hadde vært inne på datasystemet til Hadley CRU, og hun hadde fått med seg enormt med datafiler, inkludert hele mailboksen, med inn- og utgående post og programkoder for ”datatilpassing”.

- Dette har jeg bare så vidt lest om, er det så ille?
*Jeg holdt på å si, det kan være verre enn slik det først høres ut!

- Ja vel, grei ut om saka.
*Disse programkodene har ikke blitt referert ennå, men innholdet i mailene begynner å bli godt kjent.

- Så lekkasjen har virket, menigmann har begynt å snoke i privat post?
*Privat og privat. Dette er mailer som har med forskningsarbeidet knyttet til klimaspørsmålet og IPCC å gjøre. Svært mange mener at dette slett ikke er private e-mails. Av det som er kjent nå fremgår det at forskerne har brukt noe de kalte tricks for å dekke over nedgang i temperaturen, der hvor det ”skulle være” stigning; de har sørget for å utelate kritiske papere fra prosessen; de har gjort alt det de kan for å hindre kritiske papere å bli publisert.

- Dette kan ikke være tilfelle, kan det ikke være manipulering med e-postene?
*Mange av de som kjenner igjen sine egne e-poster har stadfestet at disse i det minste er korrekte. Det er ingen av de rammede som har gått ut og sagt at e-postene er feilaktige.

- Hvis alt dette er tilfelle så er det jo ganske ille?
*Jeg vil si det er dramatisk. Det siste jeg har snappet opp er at Hadley-sentret har slettet rådata for temperaturmålingene sine. Det er bare justerte data om nå er tilgjengelig. Det innebærer at det ikke er mulig å etterprøve det som foreligger av temperaturmålinger fra senteret. Det er stikk i strid med etiske regler innen forskning og vitenskap, til sporbarhet og reproduksjon. Fra senteret har de uttalt i et intervju, som jeg har hørt, at årsaken til slettingen var plassmangel! Ikke mye troverdig nei, og dette er det største og viktigste forskningssenteret innen klimaforskning.

- Hva skjer videre nå da?
*Phil Jones (leder av CRU senteret) har trukket seg, det sies at hele saken må politietterforskes.

- Bortsett fra de siste dagene har jeg faktisk ikke lest så mye om dette. Hva vet du om det?
*Det var påfallende taust lenge i norske medier. Saken dukket opp internasjonalt rundt 17. november. BBC News, The Times Magazine, Washington Post, The Wall Street Magazine, The Guardian, New York Times hadde ganske direkte og omfattende omtaler av innholder fra e-postene som var kjent. Det gikk nær 10 dager før media i Norge tok opp saken på fullt alvor. Fortsatt er det forskere som forsvarer IPCCs resultater, som bare blåser av dette, og faktisk ser helt bort fra det. De vil ikke kommentere det. Noen er bare opptatt av at det er innbrudd og utlevering av noe de mener er private e-mails.

- Kan vi gjøre stort annet enn bare vente og følge med på fortsettelsen?
*Jeg har det problemet at jeg faktisk lurer på hva som er "fast ved" i den prosessen som IPCC har gjennomført. Hvis store deler av dette virkelig har skjedd, så er det i det minste uetisk manipulering innen forskningen. Egentlig gruer jeg meg til det som kommer. Det er litt uvirkelig det hele. Vi får vente og se.

torsdag 29. oktober 2009

.... og vannet steg!

*Har du begynt å mimre?
-Hvordan da?

*Overskriften, den minner om revysangen til Einar Rose: Landskampen.
-Joda, det var en assosiasjon til en Landskamp som nærmest druknet.

*Hva har det med klimaet å gjøre, de diskuterte vel ikke klimaendringer og CO2 den gangen?
-Nei, men vannet steg på banen, og nå pågår jo debatten om hvor mye havnivået vil stige, særlig rundt Bergen.

*Det ble vel en god historie?
-Ja, forhåpentlig. Sist vi snakket sammen diskuterte vi hva som måtte gjøres for at de som forsvarer IPCCs resultater skulle komme på offensiven. Dette er mitt bidrag, det vil si vårt. Både Trange og Svansen står bak de nye resultatene.

*Jeg har ikke sett lokalavisa i dag. Har du den?
-Ja, her kan du se. Vi står sammen om dette oppslaget, der vi beregner hvor mye havnivået vil stige.

*Dette er jo et supert oppslag. Slik journalisten har formet dette ser det ut til å være basert på nye observasjoner?
-Ja, vi var litt heldige med den. Det er de samme dataene, bare brukt på en litt annen måte. Og det er jo alltid slik at det er bedre metoder enn sist, derfor dette opplegget.

*Det skal bli interessant å se reaksjonene rundt omkring, særlig fra de som er i opposisjon til IPCC.
-Ja vi må regne med reaksjoner. Jeg har fått avtale med en lang rekke redaktører land og strand rundt, særlig strand. Artikkelen og omtalen av havstigningen vil komme i en lang rekke lokalaviser i dagene fremover.

*Glitrende. Tror du dette kan få innvirkning på tildeling av forskningsmidler også? F. eks til Djervnessenteret?
-Interessant at du spør, jeg har latt meg fortelle at det kommer noen titalls millioner mer enn vi ba om!

*Så vidt jeg husker så snakket du nettopp om å lage dommedagsprofetier eller skrekkscenarier. Særlig bildene illustrerer dommedagsituasjonen veldig bra!
-Ja, jeg tror i kan være svært fornøyd med hvordan dette er mottatt av mediene, de er i hvert fall på vår side. Men nå må jeg stikke, jeg skal intervjues i Havnytt. Vi sees til uka.

Da de hadde gått viste det seg igjen at de hadde sittet på tilhengerbenken, altså Ljugarbenken.

lørdag 17. oktober 2009

Klimaborgen III

Det råder tilsynelatende fred og fordragelighet inne i Klimaborgen. Kunnskapsrådet og Ministeriet er såre fornøyd med tilstanden, den jevne borger (DJB) er fullt ut inneforstått med det offisielle syn: klimakrisen er menneskeskapt! Og akkurat nå finner de ingen grunn til å undersøke hvordan det står til med klimadebatten på utsiden av Borgen.
Men det Kunnskapsråde ikke tenker på er at det blant DJB er personer som tenker selv. Disse blir enige om på nytt å sende ut en observasjonsgruppe som skal rapportere tilbake til Klimaborgen. Årsaken til dette er at noen inne i Borgen faktisk har fått nyss om at motstanden mot den rådende tro er økende. Og ikke bare det, noen har hørt at motstanden er internasjonal og mange tusener av vitenfolk protesterer på IPCCs krisefortelling. How come?

Og overraskelsen er meget stor når disse speiderne opplever virkeligheten på utsiden. Nå er det langt flere som er i opposisjon til Kunnskapsrådet. I Norge er det tydeligvis flere og flere vitenfolk som er i opposisjon til dogmene. I tillegg ser jo observasjonsgruppen at den konsensus som Ministeriet og Kunnskapsrådet prøver å banke inn i hodet på DJB slår sprekker her på utsiden. Når O-gruppen går inn på mer faglig funderte nettsider, hvilket det er god grunn til å ha tillit til, ja da får de litt hakeslepp. Det er f. eks. American Chemical Society som krever at noe blir gjort med en frittalende sekretær.


http://www.climatedepot.com/a/2213/Climate-Revolt-Worlds-Largest-Science-Group-Startled-By-Outpouring-of-Scientists-Rejecting-ManMade-Climate-Fears-Clamor-for-Editor-to-Be-Removed

BBC stiller kritiske spørsmål om konsekvensene av global oppvarming

http://www.bbc.co.uk/blogs/climatechange/2009/06/massive_estimates_of_death.html

Al Gore må trekke orkanscenarier fra foredraget sitt

http://www.skepticalscience.com/Did-global-warming-cause-Hurricane-Katrina.html

og Al Gore må møte i Kongressen for å redegjøre for sitt eierskap i et firma som tjener grovt på carbon-capture.

http://www.humanevents.com/article.php?print=yes&id=31584

http://thebulletin.us/articles/2009/04/30/top_stories/doc49f94461cae7e846121174.txt

De observerer også at all informasjon om ismengder og istykkelser spriker i alle retninger. Det betyr at det i det minste er betydelig uenighet og debatt om dette. I tillegg så stilles det spørsmål om den smeltingen om pågår i det hele tatt kan sies å være menneskeskapt. Og dette forundrer O-gruppen, i og med at hovedtesen inne i Klimaborgen er at klimaendringene er menneskeskapte. Og de får med seg at folk utenfor har merket seg at en i Kunnskapsrådet gikk ut og innrømmet at det hadde vært kjøligere i de siste årene.

http://www.dagbladet.no/2009/05/07/nyheter/miljo/arktis/klima/klimaendringer/6106648/

Dette er jo stikk i strid med tesen, økt CO2 gir økt temperatur. Og flere og flere utenfor er totalt uforstående til at det er noen krise allerede. Og dette påstås det jo av både Ministeriet og Kunnskapsrådet inne i Borgen. Og dessuten så registrerer de at den globale temperaturen ikke har steget siste 10 år

http://www.climate4you.com/GlobalTemperatures.htm#HadCrut3 TempDiagram

til tross for jevn økning i CO2-nivået. Og kanskje det verste er at de for første gang får høre om Sigbjørn Grønås (Bjerknessenteret) som mener at vi snart må få ny rekord, ellers er det noe fundamentalt galt med modellene til IPCC.

http://www.forskning.no/artikler/2008/februar/1202687473.98

Dette ble uttalt tidlig i 2008! O-gruppen blir tankefull når de tenker på at dette er nærmest hemmeligholdt inne i Klimaborgen.

Speiderne vender tilbake til Klimaborgen, melder tilbake hva de opplevde. Og da går det plutselig opp for Kunnskapsrådet at noe alvorlig er i ferd med å skje. De kritiske spørsmålene begynner å bli for nærgående, en følelse av å miste grepet brer seg. Strategene i Kunnskapsrådet innser at noe må gjøres. En eller annen form for kampanje må settes i verk. Og informasjonssilingen skjer som før. Disse detaljene sendes ikke til Ministeriet. Ministeriet har sin krystallkule – Der er det bare grunnleggende ortodokse standpunkter.

Kunnskapsrådet vet råd. Katastrofale vær- og naturfenomener egner seg. Ekstremvær er oppbrukt. Orkanmodellen ble brukt og feilet med Al Gore. Det globale havnivået kan være løsningen. Skrekkscenarier langt frem i tid har den fordel at de er uforpliktende, men også dramatiske. Hvis skrekkvisjonene inntrer om 100 år er vi alle døde, ingen kritiske granskere igjen. Dramatisk i den forstand at naturfenomener som endrer bosettingsmønstre gjør inntrykk. Kunnskapsrådet har bestemt seg.

tirsdag 15. september 2009

Klimaborgen II

Inne i Klimaborgen råder det fortsatt stort sett ro og orden. Klimasamtalene dreier seg om når klimakrisen kommer, når er vi på The Tipping Point og hvor er det? Vil vi klare å holde oss under 2 graders temperaturstigning frem til 2100? I tillegg så snakkes det titt og ofte om hvordan det er på utsiden av borgen vår. Skjer det noe der ute? I den siste tida har det dukket opp et nytt tema, faren for at havnivået stiger, hvor fort det stiger og hvor høyt det stiger. Kunnskapsrådet er godt kjent med de utspillene som vitenfolk fra Borgen har kommet med, og Rådet er svært fornøyd. Rådet har blitt orientert om at utspillet kom for å få hånd om debatten. Det ble snakket litt om at de som er i opposisjon til læren vår, beskrevet i 4 Hovedrapport (4HR) fra FN-panelet begynte å få mange innspill i nyhetsbildet. Men etter oppslagene om havstigning, særlig ved Bergen falt uroen bort. Skremmebildet om at Bryggen kom under vann, at havnebassenget i Bergen skulle fylles med steinmasser, er ganske sikkert en strategi som vil få brikkene tilbake på plass.

En ting kjennetegner Klimaborgen, og det er at det er et lukket hierarki for informasjon og oppdatert kunnskap. Nederst i pyramiden har vi den jevne borger (DJB), som får filtrert informasjon fra nivåene over. Dette (DJB) er støttespillerne til de som er lenger opp i systemet og vet mer. DJB er svært lojale mot den grunntesen som råder: klimakrisen er menneskeskapt. Det er ingen åpen debatt om det som kommer ovenifra Kunnskapsrådet. DJB er sikker på at vi går mot en klimakrise dersom vi ikke får gjort noe med utslippet av CO2. Dette er CO2 som kommer fra fossilt brensel, dvs. kull, olje og gass. De er overbevist om at klimakrisen er menneskeskapt, det vet man med sterk referanse til skriften. Dette har Kunnskapsrådet sagt gjentatte ganger. Og, det er ingen grunn til å tvile på dette.

På nivået over dette grunnplanet har vi vitenfolkene, de som skaffer kunnskap, som informerer de øvrige, og som hele tiden er godt oppdatert på kunnskapsstatus. Det som kanskje er minst kjent er at det er dette nivået som utøver den kraftigste silingen. Nivået under får den informasjonen de etter hvert ønsker å få høre. Da kan de leve det enkle liv, det er få utfordringer til hjernen, og en kan leve og ha det slik en hadde det i går. Det de ikke vet, tror de at de ikke har vondt av. Og det er vel tilfelle, i hvert fall en stund til. Seg imellom utveksler vitenfolkene den kunnskap om kommer frem i det globale vitensamfunnet. Og sånt sett er de i den heldige situasjonen at de kan filtrere den informasjonen de formidler videre. Og NB!, de filtrerer forskjellig, avhengig av om infoen skal oppover, til Kunnskapsrådet og Ministeriet eller nedover, til den jevne borger (DJB).

Og her det noe som er ganske interessant. En kunne umiddelbart tro at både Kunnskapsrådet og Ministeriet kunne håndtere noe mer komplekse saksopplysninger enn DJB. Men slik er det ikke. Ministeriet opererer med dogmer, metaforer, prinsipielle utsagn og bastante politiske utsagn. Dette innebærer at det er nærmest et avvik dersom vitenfolkene skulle formidle endringer i kunnskapen i den globale vitenbasen (GVB). Derfor vil en, lenge etter at avvikerne blant DJB har snappet om endringer i oppfatning, oppleve at Ministeriet uttaler seg tilbakeskuende dogmatisk. Kan Ministeriets uttalelser gå ut på dato? Slike spørsmål har etter hvert ført til at nysgjerrigheten på nytt blir vakt inne i Borgen. Hvordan står det til på utsiden? Men fordi Ministeriet og Kunnskapsrådet er så sikre i sin tro på de menneskeskapte klimaendringen, blir det ikke gjort noe for å sjekke utsiden. På innsiden lever de det gode liv, med sine skrekkscenarier.

mandag 7. september 2009

Ljugarbenken

* Du Trange, hvordan oppfatter du situasjonen rundt klimadebatten i Norge, spurte Svansen, en dag de satt på tilhengerbenken.
- Vel, skal jeg være helt ærlig synes jeg nok at kritikerne begynner å bli farlig nærgående. Det bringes jo stadig informasjon frem i media som svekker vår sak.

* Hva tenker du på da?
-Det stilles stadig mer og mer kritiske spørsmål om det menneskeskapte bidraget av CO2, på ca 5%. Kan det bety så mye som vi, tilhengerne, vil ha det til? Det pekes på at den globale temperaturen etter år 2000 ikke har steget, snarere gått ned. I den sammenheng har kritikerne overbukt Prestruds påpekning av at det har vært kjøligere de siste årene. Ministeren, Solkongen, har hatt noen sjikanerende utspill i media som virker mot sin hensikt. Sammenlikningen med Hitler og 2. verdenskrig, manglende tro på The Big Bang og metaforen med at jorda- var flat lenge etter at den avgjort var rund, ja det hjelper ikke vår sak.

* Nei og hvis vi tenker på at Gro Harlem Brundtland mente det er umoralsk å tvile på IPCC, og at Eva Joly nå senest synes det er helt uhyrlig at det er noen som tviler på det menneskeskapte ansvaret for klimaendringene, og faktisk hevder dette åpent, ja da kan det nok tenkes at vi begynner å få en dårlig sak.
- Ja, og i tillegg så stilles det spørsmål ved Al Gores motiver i klimakampen. Han skal visstnok ha aksjer i firmaer om tjener på karbon-fangst. Det har blitt stilt spørsmål på Capitol Hill. Og her hjemme er det noen som har pekt på at undervisningen om klima i ungdomsskolen er ren indoktrinering – basert på at klimaendringene er menneskeskapte. Dessuten er det noen som har ått snusen i det som ble gjort for å unngå noen referanser i siste hovedrapport. Og når et medlem av klimapanelet innrømmer åpent at hun mangler kjennskap til de feil som er gjort av Michael Mann om hockey-kølla, ja da er det mye om peker den veien høna sparker, for oss!

* Og jeg registrerer at flere og flere reagerer på alt snakket om dødelig trussel og raskere klimaendringer enn forutsatt. Når vi i tillegg tar med at skeptikerne i Norge blir mer og mer synlige i mediebildet og at vi ikke lenger kan basere oss på at de er få og uorganiserte, ja da er totalbildet at vi sliter litt akkurat nå.
- Og skal jeg være ærlig må jeg nok innrømm at disse mytene våre også er ute i hardt vær. Flere og flere setter spørsmålstegn ved de konstruksjonene. Og noen av disse kritiske spørsmålene er nok mer holdbare enn vi liker. F. eks. den som går på at temperaturen ikke stiger lenger.

* Ja, og dette med andelen menneskeskapt CO2 i atmosfæren er nok også i ferd med å bli en belastning. Jeg hører at det er flere blant oss som ikke liker den myten, at så lite CO2 skal bringe oss forbi The tipping point.
- Ja, og det er hel klart at innlegget til Sigbjørn Grønås på forskning.no tidlig i 2008, om at det måtte være noe feil med modellene til IPCC dersom det ikke kom ny temperaturrekord i god i før 2015, ja det var ikke akkurat en innertier for oss.

* Nei, og dessuten så har selvfølgelig motstanderne rett i at hersketeknikken, stigmatiseringen og sjikanen som florerte i perioden 2006 – 2008 i klimadebatten ikke var heldig. Jeg innser at vi må nok svi litt for det nå.
- Ok, men kan vi gjøre?

* Litt skremselspropaganda kan fjerne oppmerksomheten vekk fra alle kritiske spørsmål.
- Har du noen ideer?

* Vi lager et oppslag på at havet stiger, at Bryggen i Bergen kommer under vann, hvis vi ikke gjør noe med klimaet.
- Ja det ble jo litt røre sist vi snakket om økende havstand.

* Jeg tenker ut noe til neste i møte her på benken

Det de ikke så da de reiste seg, var at de hadde sittet på en Ljugarbenk.

mandag 17. august 2009

Våre varmeste år!

- Vi ble ikke helt ferdig med myten om den faktiske temperaturøkningen sist.
Riktig, og jeg glemte å nevne hvorfor jeg lurte på om myter ”går ut på dato”. Det henger sammen med at en sentral ”klimaforsker” i tilhengerskaren nylig gikk ut og innrømmet at det var blitt litt kjøligere de siste årene.

- Det så jeg, men han tok sine forbehold om naturlige variasjoner, kort tidshorisont, og mantraet: ”det pågår global oppvarming”. For de stritter i mot denne observasjonen, utflating eller kjøligere klima, så lenge de kan. Det går jo på prestisjen løs! Ja, og som sagt sist, det er ikke greit å tenke på at klimakrisen blir avlyst. Kanskje vi får: Eventyret om den globale oppvarmingen?
Det blir i så tilfelle en ekte myte! Og det var nok mer eller mindre på tide at en av de sentrale blant tilhengerne gikk ut og proklamerte det vi andre har sett eller ant i flere år!

- Ja, for etter 2000 har jo ikke temperaturen steget, og myten har i så tilfelle gått ut på dato?
Ja, mytekonstruksjonen vil være avslørt! Myten skulle jo svekke kritikerne, men slikt virker selvfølgelig ikke. Det blir nok mer som en bomerang.

- Mener du virkelig at denne mytekonstruksjonen er en ren hersketeknikk?
Ja, selvfølgelig. Det hele minner om foredragsholderen som hadde skrevet i margen på foredraget sitt: Dårlig argument, hev stemmen!

- Men hva med våre varmeste år?
Ja, akkurat det henger litt sammen med ”dårlig argument”.

- Den myten som kan ha gått ut på dato den inneholder altså to helt misvisende argumenter for at temperaturen ikke har sluttet å sige. For det første, det er feil at temperaturen ikke stiger, vi har nemlig globaloppvarming, den pågår hele tiden.
Ja, det er riktig, vi har stadig global oppvarming, sammenliknet med f. eks 1850. Men etter år 2000 har ikke denne effekten vært sterk nok til fortsatt å heve temperaturen. Den ligger på nivået for år 2000.

- Skjønner, men hva var det andre argumentet?
Det er at 12 av de 13 varmeste årene siden globale målinger av lufttemperatur startet i 1850 er kommet de siste 13 år! Og dette skal altså være ytterligere et argument for at temperaturen ikke flater ut. Men det er jo faktisk akkurat motsatt. For bortsett fra det ene året 1998, som var ekstremt varmt, så er nettopp, pga. global oppvarming, år 2000 mer eller mindre det varmeste året, mens det deretter flater ut. Som en kan se av flere datasett med observerte temperaturverdier. Ved fortsatt utflating vil vi naturlig få mange ”varmeste år” fremover. Han skiløperen vi kjenner ville kalt dette: Barneskirenn.

- Mener du virkelig at den myten er bygd på to så åpenbare misforståelser?
Om det er misforståelse vet jeg ikke? Men verken ”pågående global oppvarming” eller ”de varmeste år” er noe argument for at temperaturen stiger. Jeg kan vel nærmest snakke om at det hele bygger på en fiksjon.

- Hvis dette virkelig er riktig, at begge argumentene er skinnargumenter, og at sentrale tilhengere medgir at det er blitt kjøligere i det siste, da må da dette være ganske pinlig for dem?
Vel, det beste hadde nok vært å spørre dem. Det som nå blir interessant er hva som skjer med de andre 15-20 mytene, som tilhengerne i Norge har forsøkt å gjemme kritiske spørsmål om klimaendringene bak.

- Finnes det så mange konstruerte klimamyter? Er alle sammen like mytiske og med datostempling?
Det vil vise seg.

- Hvordan er de andre mytene da?
Det må vi snakke om neste gang

- Hvor finner jeg mytene?
Blant annet her: http://www.cicero.uio.no/webnews/index.aspx?id=10961

lørdag 8. august 2009

CO2 og CO2 er ikke nødvendigvis det samme

- Hva er dette for en kryptisk melding?
Det er rett og slett at det finnes mer enn én form for CO2!

- Javel, har du tenkt å forelese kjemi?
Ja, men bare litt – om forskjellen mellom to CO2-typer.

- Men, hva har dette med klima å gjøre?
Det har veldig mye med klimaendringer å gjøre, det går nemlig an å finne ut hvor mye det er av hver av de to typene CO2.

- Ok, hva er så koden, jeg er lutter øre?
Det er en ørliten forskjell på det karbonet som kommer fra kull, olje og gass, og den øvrige CO2. De to typer karbon har forskjellig blandingsforhold av isotopene 12C og 13C. Antropogent CO2, dvs. det som kommer fra fossilt brennstoff har et annet blandingsforhold enn annet CO2. Dette forholdet er konstant og mengden av de to CO2-typene kan bestemmes.

- Ok, men hva er forskjellen på de to isotopene da? Jeg erindrer bare svakt begrepet isotop fra kjemiundervisningen fra år tilbake?
Forskjellen er at den ene kjernen, 13C, har ett nøytron mer enn 12C, dvs. at atomvekten er en enhet høyere.

- Jo, men dette høres da ut til å være mest av kjemisk interesse?
Neida, dette har en snedig betydning for spørsmålet om klimaendringer, det går helt inn til noe av det forskerne er grunnleggende uenige om.

- Hvilken betydning har dette da? Er det forskjellig absorpsjon av varmestråling i de to typene CO2? Jeg har jo fått med meg at mekanismen bak den globale oppvarmingen er at varme absorberes av CO2.
Nei, det er ikke forskjellig absorpsjon, men det er så uendelig mye mindre av CO2 som skyldes menneskeskapt utslipp av denne klimagassen. Det er bare ca. 5% som er antropogent i atmosfæren.

- Og dette skal liksom være årsaken til at utslippet av menneskeskapt CO2 truer hele klodens klima? 5% CO2? Nei, det tror jeg ikke noe på, her må det være en regnefeil et sted.
Ja, det skulle en nesten tro, men det er ingen strid om denne andelen. Striden står om virkningen av den. Tilhengerne av IPCCs modeller er overbevis om at det er denne andelen som får det hele til å ”tippe” over. Ja, CICERO har gått så langt som til å kalle det en myte at denne andelen ikke kan ha noen stor effekt på klimaet. Dette er en konstruert myte, tilsvarende den som er knyttet til at temperaturen i følge skeptikerne ikke har steget siden 2000, ja faktisk gått litt ned de siste fem årene.

- Nei, dette høres ut til å være en røverhistorie eller en grov misforståelse. Dette må jeg finne ut av, jeg kan ikke slå meg til ro med dette.
Du kan lese mer om dette i foredraget til professor O. Humlum:

http://www.climate4you.com/Text/KlimaTankekors%20version20090320.pdf

- Det skal jeg, men nå må jeg stikke, vi får ta opp tråden en annen gang.

tirsdag 14. juli 2009

Orwells 1984

Har du lest siste nytt om IPCC?

- Det vet jeg ikke, det skrives jo så mye.

Jeg tenker på dette med datamanipulering. Så vidt jeg har oppfattet gjør IPCC forsøk på å tilpasse de temperaturdata som de legger vekt på, slik at de skal passe med formålsparagrafen deres.

- Gjør de virkelig det da, det er vel ikke tillatt innen vitenskapen?

Nei nettopp. Men nå er ikke IPCC strengt tatt en vitenskapelig organisasjon, de driver heller ikke med forskning og vitenskap. IPCC er en politisk prosess, men de ønsker selvfølgelig å bli oppfattet seriøst og etterrettelig og da er det underlig at de holder på slik de gjør.

- Hva er det de konkret gjør da, nå ble jeg rimelig nysgjerrig?

Jo, i følge min kilde har Canada og Norge stemt for å fjerne omtalen av varmeperioden i 30-årene. Begrunnelsen var at den omtalen ville bli utnyttet av motstanderne, dvs. kritikerne av IPCC. Dette ble oppfattet som ubehagelig. Dette minner sterkt om det samfunnet George Orwell skrev om i boka ”1984”.

- Hva er det du tenker på da?

Jo, det samfunnet hadde et offentlig, statlig kontor som skrev om historien. Det gjorde dette
kontoret hele tiden, slik at historien skulle fremme statens ønsker og politiske mål, og således stemme overrens med virkeligheten. Dersom virkeligheten endret seg, ble historien modulert.

- Men det er jo helt sprøtt, underslag av vitenskapelig informasjon, manipulering av verste skuffe!

Ja, det er ganske alvorlig, og det må få etterspill i den norske klimadebatten og for de norske paneldeltakerne. Hadde dette vært en engangssak hadde det vært ille nok. Men ifølge mine kilder er det ikke første gang IPCC driver med manipulering. Forrige gang var det den varme perioden i middelalderen. Den passet heller ikke inn og ble forsøk fjernet fra datasettet. Temperaturen var nemlig høyere enn det som passet til modellen.

- Nei vet du hva, dette kan da ikke være korrekt?

Jeg skulle ønske du hadde rett. Men det siste tilfelle skjedde i forbindelse med bruk av hockey-kølle modellen til Michael Mann. Dette ble påpekt, dataene ble korrigert, men vi ser jo nå hvor mye den køllemodellen er verdt. Den blir ikk seriøst brukt lenger.

- Dette betyr jo at IPCC nærmest er korrupt?

Ja, du kan så si.

søndag 7. juni 2009

Klimaborgen - I

Det råder fred og fordragelighet inne i Klimaborgen. Der inne er alle enige om at klimaendringene er menneskeskapte og at det er utslipp av den livsnødvendige gassen CO2 som er synderen og hovedårsaken til endringene. Dette har Kunnskapsrådet bestemt, etter mange og lange enighetsmøter: Den globale oppvarmingen pågår, den globale temperaturen stiger og det hele har humane årsaker. Inne i Klimaborgen er disse tesene slått opp på kirkedøren og kan også leses i ”NyttPåNytt”, som deles ut hver uke.

Og de som bor i Klimaborgen har all grunn til å være fornøyd. NPR (Norsk Pengeråd) har nettopp gitt Klimaborgen mer penger til videre tenkning. Det er bevilget masse midler til ”hvordan blir det?” og ”hva må vi gjøre?” Det passer Klimaborgen helt ypperlig. For det første kan de da fortsette å drive med det de kan og liker. Og de behøver ikke å drive med det som kan tvinge dem til å skifte mening. Dernest vet de jo at dersom de ikke foretar seg noe raskt, vil de nå ”The Tipping Point”. Dessuten blir Klimaborgens visjon virkeliggjort: ”Der alle tenker likt, der tenker alle riktig”. De praktiserer skilting med enveiskjøring, ingen sammenstøt, alt går riktig for seg, slik storebror har bestemt.

Inne i Borgen går de lærde rundt og holder folkemøter, med folkeopplysning, de såkalte Borgmøter. I den siste tiden har advarslene inne i Borgen blitt sterkere. For nå hevdes det at klimaendringene skjer raskere enn noen gang, temperaturen stiger mer enn noen gang, og samfunnet er på rask vei mot en irreversibel tilstand. Og det er tilstander som man inne i Borgen har sett med det blotte øye. Hvis du faller ut for et høyt fjell er det ingen vei tilbake, ingen har falt oppover. Det går bare den gale veien, du har passert ”The tipping point”.

Og Kunnskapsrådet er sikre på sine modeller, teorier og spådommer. Nå bestemmer de seg for å sende ut noen speidere som skal finne ut hvordan det står til på utsiden.

Etter første tur på utsiden kan speiderne melde: det er litt kaos. De mener noe helt annet enn oss. På utsiden lurer de til og med på om klimaendringene egentlig kan være menneskeskapte. Men dette kan neppe være noen trussel, de er totalt uorganiserte og de har ingen sterk leder, slik Klimaborgen har.

Men en liten spore til undring er sådd. Speiderne er slett ikke sikre på at den indre roen vil vare. Så de reiser ut på nytt, uten å si noe til Hærføreren eller Kunnskapsrådet. Det viser seg nemlig at Speiderne blant seg har folk som tenker selv!
Etter andre tur kan de melde: noe er på gang – det begynner å bli organisert kritikk. Hva gjør vi? Jo, vi lager myter, det vil styrke samholdet.

Og med alle mytene på plass fortsetter livet som før inne i Klimaborgen.

tirsdag 2. juni 2009

Klimamyter - finns dom?

- Hva mener du med det spørsmålet?
Rett og slett om disse klimamytene er egentlige myter?

- Ja, det er de vel?
Kan myter gå ut på dato?

- Nei, det har jeg aldri hørt om. En myte er vel en myte.
Ja, men det gjelder bare de ekte myter, og ikke de som er konstruert.

- Finnes det konstruerte myter?
Ja, i hvert fall på klimaområdet. Der er det faktisk bare konstruerte myter. Klimaforskerne (tilhengerne av IPCC) har konstruert myter rundt mange ubehagelige spørsmål. De har konstruert myter om sentrale problemstillinger, der kritikerne er grunnleggende uenige med dem. Dette er brukt som retoriske knep, en form for hersketeknikk, der alle ubehagelige uenigheter karakteriseres som myter.

- Nå overdriver du vel?
Nei, jeg gjør nok ikke det. Ta f. eks. den konstruerte myten om temperaturendringen. Her har flere forskningsinstitusjoner i Norge gått sammen om følgende mytiske tekst:
2. Temperaturen har ikke økt de 10 siste årene. Betyr det at forskere som sier at vi har global oppvarming tar feil? (Kilde: Cicero).

Myten ble konstruert i 2008, da hadde noen påpekt at temperaturen ikke hadde steget de siste ti årene! Denne påstanden passet ikke tilhengene. Det dramatiske var at temperaturen flatet ut samtidig som CO2-nivået steg jevnt og trutt. Denne uoverensstemmelsen mellom prediksjon og observasjon ble av kritikerne tolket som en mulig vesentlig feil ved modellen til IPCC. Dette ble nok oppfattet svært truende av tilhengerne. Løsningen ble: Vi konstruerer en myte. Og slik ble det gjort med mange kontroversielle spørsmål. Spørsmål der kritikerne stilte spørsmål ved budskapet il IPCC. Cicero opererer med hele 17 myter.

- Jo, men var det så rart da, dersom tilhengerne var uenig i at temperaturen hadde sluttet å stige?
Uenig? Her var det snakk om å vurdere måleresultater. Det bør ikke være så mange tolkningsmuligheter i tilknytning til analyse av data. Noe uenighet er riktignok knyttet til hvilke måledata om representerer den globale temperaturen best. Men det er noe helt annet.

- Ja, vi har jo både HadCRUT, UHA MSU, GISS og NDCD. Egentlig er det rart at disse IPCC-folka ikke har blitt enige om en temperaturstandard. Det er jo det naturlige når en skal operere internasjonalt, at en finner frem til en standard.
Ja, og akkurat dét blir det mye underholdende debatt av. Og ikke bare pga. valg av måledata. Når kritikerne skal uttale seg om temperaturendringer, da må de ha lange perioder, opp mot 30 år. Mens, når tilhengerne prøver å argumentere faglig, ja da kommer de trekkende med temperaturnivåer i to-tre år. Ja, til og med enkeltår kan bli trukket frem som grunnlag for motargumentasjon.

- Men hvorfor er denne diskusjonen så opphetet?
Antakelig fordi CO2-nivået stiger jevnt og trutt, samtidig med at temperaturen ikke stiger. Fortsetter dette i 10-15 år til, ja da er det åpenbart noe galt med modellen til IPCC. Og tenk deg den situasjonen, all din faglige prestisje er basert på at det er utslipp av menneskeskapte klimagasser som er årsakene til klimaendringene. Skulle det vise seg at dette ikke stemmer, at den faglige begrunnelsen for klimaendringene faller fra hverandre, ja det er det nok tungt å innrømme. Akkurat det er det ikke så vanskelig å skjønne.

- Hva skjer da?
Den temperaturendringen vi har observert har da delvis eller først og fremst hatt andre årsaker. Den annonserte globale menneskeskapte klimakrisen må avblåses. For IPCC vil dette være nærmest et vitenskapelig paradigmeskifte – til et nederlag.

- Har vi sporet av litt – du snakket om myter?
Ja akkurat. Hvis nå temperaturen slutter å stige eller endog går litt ned, ja da er den myten avlivet. Den er ute or soga, den har gått ut på dato.

- Den myten inneholder også noe om global oppvarming. Hva innebærer det?
Det er egentlig helt banalt. Vi har global oppvarming samtidig med at temperaturen flater ut. Det er ikke nok varme i det globale systemet til å heve temperaturen over 2000-nivået. Men det må vi diskutere mer en annen gang, nå må jeg stikke.

tirsdag 19. mai 2009

Hørt på kritikerbenken

Har du lest siste nytt?

- Vet ikke.

Jo, nå har klimaforskerne begynt å trekke frem lokal oppvarming, lokal klimaendring og den lokale klimakrisen i et globalt perspektiv. Det er Røros som er besøkt.

Der er det visstnok varmere enn noen gang, i slutten av april. Knoppene skyter 14 dager tidligere enn normalt. Det er så jeg hører Leif Juster: ”Mot normalt”.

- Ja, men slik er det jo her også, litt tidligere varmt?

Jo, men det som er det forunderlige er at i fjor var klimaforskerne (tilhengerne av IPCC) veldig opptatt av at en måtte være, ja nettopp klimaforsker, for å kunne uttale seg om klimaet.

- Det høres da rimelig ut?

Men, må man være klimaforsker for å uttale seg om tidlig knoppskyting og tidlig blomstring på Røros? Dessuten blir det jo stadig gjentatt i klimadebatten at en må ha lange tidsperioder, opp mot 30 år, for å kunne vurdere temperaturendringene. Da er det jo pussig at forskerne legger så stor vekt på ett år, våren 2009, og trekker linjer rett inn i globale endringer og en mulig krise.

- Har de direkte nevnt at dette er starten på krisen?

Nei ikke direkte, men de bruker modellen til IPCC for å fortelle om hvordan dette kommer til å bli. Litt imponert er jeg over at de kan beregne temperaturen på Røros i april i 2070. Temperaturen blir 2.5 grader. Ja, og så med en usikkerhet på bare noen tiendeler da.

For det tredje har klimaforskerne hele tiden vært opptatt av å legge vekt på fag-felle vurderte artikler, når de skulle uttale seg. Og denne retorikken blir mye brukt for å møte kritiske spørsmål de ikke liker. ”Er dette dokumentet en fagfelle-vurdert artikkel, publisert i et internasjonalt velrenommert vitenskapelig tidsskrift? Ikke det, nei da har du ikke grunnlag for å komme med dine løse påstander”. Når det kan ta opp til to år å få publisert, ja da er det ikke lett å benytte temperaturendringer som kilde til undring. Mange temperaturkurver gis ut regelmessig hver måned, av de ansvarlige måleinstitusjoner. Allikevel tar det lang tid før klimaforskerne snakker om endringer. Og særlig når endring går over i ingen endring, dvs. at temperaturen slutter å stige. Ja, det tar tydeligvis lang tid før klimaforskerne begynner å undre seg over endrede trender. I hvert fall nekter de plent å snakke om endringene, heller ikke om undringene.

- Jeg mener at jeg leste om en som hadde uttalt at temperaturen tilsynelatende hadde flatet ut.

Er det sant? Er du sikker på det? Det må jeg finne ut mer om. Takk for praten, vi sees til uka.

torsdag 30. april 2009

Naturfagtimen i 1543

Du går på skolen midt på 1500-tallet. Neste time er naturfag, og dere skal lære mer om verdensrommet – jorda og andre himmellegemer. I forrige time fortalte læreren om jordas plass i himmelrommet, den planeten alle de andre planetene beveger seg rundt, f. eks. sola. Med sin bane rundt vår planet. Og dette var det ikke vanskelig å skjønne. Alle kunne jo se at sola flyttet seg på himmelen, den sto opp i øst, reiste seg på himmelen og sto rett i sør på det høyeste. Deretter gikk den mot vest, kom lavere og lavere på himmelen, for til slutt å forsvinne ned bak horisonten. I tillegg til at læreren forteller om dette, står det om dette i læreboka, med tegninger av hvordan jorda er verdensrommets sentrum, med andre planeter i lydige bevegelser rundt oss. I tillegg til alt dette, forteller jo foreldre, familie og venner det samme. Ingen tviler på dette verdensbildet – det geosentriske system. Jorda er kongen og styrer det hele.

Lærerassistenten har låst opp klasserommet, og alle elevene sitter stille og venter på læreren. Han er en eldre, ganske streng lærer. Han kan mye, han forteller med innlevelse og overbevisning. Men han virker litt gammeldags. Han går med gårsdagens klær og gir ofte uttrykk for at han ikke liker nymotens greier. Han skjønner ikke hva ungdommen skal med disse små stjernekikkertene – som er å få kjøpt av omreisende kremmere. De er fullstendig unyttige. En kan jo se det hele med det blotte øye!

Han har imidlertid registrert at enkelte underlige såkalte vise menn har begynt å snakke om ”noe” om himmellegemene våre. Han har hørt noe mumling om at kanskje jorda ikke er verdensrommets sentrum? Men han er sikker på at den slags går over. Vi kan jo se sammenhengen på himmelen. Nye tanker er mest til bryderi, om ikke lenge er vi tilbake til det vante. Og særlig for en lærer er det viktig å ikke la seg påvirke, eller rive med av nymotens strømninger. Særlig oppfatninger som bl. a. kan forrykke det som skal være dagens tekst.

Med en gang læreren kommer inn i rommet værer du at noe er galt. Læreren er oppjaget, faktisk litt andpusten, litt rødlig i ansiktet og til om med bustete på håret. Ansiktsfargen er slik som når læreren er sint og virkelig opprørt for noe. Da som oftest for noe som vi har gjort. Her må det være noe riktig alvorlig i gjære.

Han ser ut over klassen med et nærmest fortvilet blikk. Han svelger, puster dypt noen ganger, og begynner å snakke. Men stemmen hans er helt annerledes enn vanlig. På en måte inderlig, litt fjern, og nedstemt, som i moll. Og så hører vi det: ”Jorda er ikke verdensrommets sentrum. Det er sola, og vi går i bane rundt den, som en hvilken som helst annen planet, uten noen betydning. Og jeg som trodde på det jeg så og det de gamle rådmenn sa”.

Livet raste sammen for læreren, den dagen.

Nå, i 2009, har noen begynt å snakke om at den globale temperaturen ikke stiger …..

fredag 24. april 2009

En liten ankdote ... (3)

Øyas historie – Del III

Alle visste at CO2-gassen var livets gass, for alle vekstene på øya. Fotosyntesen kjente alle litt til, at plantene brukte CO2 for å produsere karbohydrater, og til og med gi fra seg oksygen, den livsnødvendige gassen for øyboerne selv. Det var riktignok noen som forsøkte seg med å si at CO2-gassen var giftig og at utslipp av den ødela klimaet for øysamfunnet. Men disse innså ganske raskt at slike påstander ikke var forenlig med den åpne holdningen det øvrige Domsutvalget hadde til naturlige prosesser og naturlige substanser. De som ropte ”ulv, ulv” i starten av debatten ble etter hvert overbevist om at det var helt feil å se på CO2 som en giftig gass. I ettertid har det vist seg at de egentlig kjente hele fotosyntesen ltt dårlig, og slett ikke CO2-kretsløpet. Men de var klar over at CO2 var nødvendig i livssyklusen på øya.

Deretter måtte Domsutvalget ta for seg utsagnet ”Og det er et faktum at hvis vi ikke gjør noe, vil vi ikke bare ha et klimaproblem; vi vil også få en svært alvorlig energikrise”. Det var egentlig rart at rapportøren for hovedrapport nr. 1 hadde skrevet ”det er et faktum”. For var det noe Domsutvalget var nøye med, så var det å etterlyse dokumentasjon for slike bastante påstander. ”Faktum” ble ansett som et meget krevende ord i dette øysamfunnet. Så her kom utvalget til at rapportøren hadde fått litt vann over hodet. Dokumentasjon var ikke å oppdrive på hele øya. Dermed ble ordet ”faktum” fjernet, og erstattet med ”kanskje mulig”. Og samtidig var hele Domsutvalget enige om at dette var høyst usikkert. Noen hadde vissnok kommet med noe spekulativt i debatten, men dette ble ikke tatt med i 2. hovedrapport. Men det ble selvfølgelig nevnt på Alltorget! Det var jo på denne måten at også den øvrige befolkning fikk lærdom av det arbeidet Domsutvalget gjorde, til øyas beste!

Dernest måtte utvalget se på påstanden om ”et klimaproblem og energikrise”. Uten å gå trettende i detalj på denne diskusjonen, ble det etterlyst kunnskaper om denne oppvarmingen, med økende temperatur. Temperaturstigningen hadde jo stanset opp de siste 10 åren. Og dessuten var det jo et spørsmålet om den var menneskeskapt, på den måten at det var mulig å gripe inn for øyboerne. Naturlig nok var det mange som pekte på at det å bruke mye ressurser på å hindre noe om kanskje mest var en naturlig prosess, ja det kunne føre til den energikrisen som ble påpekt av rapportøren. Men da ville det være en selvpåført krise, så å si en varslet katastrofe for det lille øysammfunnet. Noen hadde hørt om det som ble kalt føre-var, at det noen ganger var nødvendig handle under litt høy risiko. Men igjen så vant fornuften fram. I dette tilfelle manglet gode kunnskaper om det var en slik sammenheng, mellom temperatur og CO2. Og det var ingen kunnskap om at det ville hjelpe å gripe inn. Ja, noen snakket om at det kunne gjøre vondt verre. En av de historiene som ble fortalt på Alltorget, var at enkelte var redde for at alt planteliv på øya ville dø ut, dersom for mye CO2 ble fjernet. Ja for dersom de klarte å starte fjerning av CO2, var det ingen som hadde full kontroll. Kunne man stoppe ved et ”riktig” nivå? Når skulle vi stoppe?

Andre igjen pekte på at det var mye data som talte for at det hadde vært høyere nivåer av CO2 tidligere. Andre igjen pekte på de periodene der også temperaturen hadde vært langt høyere enn nå.

De to siste delene av denne anekdoten er ikke hentet fra andre, den finnes kun på en skarve hard disk!

lørdag 18. april 2009

En liten anekdote ...(2)

Øyas historie – Del II

Høysete har lang tradisjon i å nedtegne sine konklusjoner. Det er nødvendig slik at Domsutvalget har noe dokumentasjon å forholde seg til. Disse rapportene kalles Hovedrapporter. I tillegg blir det også utarbeidet kortere sammendrag for de som skal sette beslutningene i verk. I sammendraget støtte Domsutvalget på dette:

”Dette lille sammendraget er, som dere sikkert forstår, en reaksjon på den oppvarmingen som skjer på øya vår. Og her er det én viktig sak: Oppvarmingen er ikke like innlysende for alle, og det faktum at vi faktisk er på vei til å gå tom for både det ene og det andre, er ikke noe mange tenker over.

Det er likevel et faktum at den globale temperaturen stiger. Det er et faktum at våre utslipp har ført til at CO2-nivået har gått opp fra 280 ppm til over 380 ppm siden den industrielle revolusjon. Og det er et faktum at hvis vi ikke gjør noe, vil vi ikke bare ha et klimaproblem; vi vil også få en svært alvorlig energikrise.”

I motsetning til mange andre arbeidsgrupper som får oppgaver i dette øysamfunnet, er Domsutvalget sammensatt av personer som tenker fritt. Det blir lagt vekt på at Domsutvalget har personer som benytter ytringsfriheten, som har ytringsfrimodighet og som tenker grunnleggende kritisk over alle spørsmål som kommer opp. De stiller med et åpent sinn, de er ydmyke og tolerante, både overfor det som er skrevet og det som blir sagt i Domsutvalget. Og en ting er spesielt i dette øysamfunnet. Når Domsutvalget har gjort jobben sin, så kan beboerne stole fullt og fast på dem. Også i Domsutvalget stilles det strenge krav til nedtegning av arbeidet. Denne nedtegningen blir lest opp på Alltorget, en åpen plass, slik at alle som ønsker kan få innsyn i dette.

Dette betyr at Domsutvalget, uansett hvor kritiske de er til første Hovedrapport, nærmest blir forgudet av beboerne. Alle vet at uten de spørsmål som Domsutvalget stiller, og finner svar på, ja så ville utviklingen på øya stanse opp. Ressursene ville bli brukt på unyttige ting og mye tid ville gå med til å sette i gang oppgaver som i ettertid ville vist seg å være fullstendig nytteløse. Og kanskje det beste av det hele, de er også godt likt av Høysete. Selv om Domsutvalget skulle gå i mot alt som står i første Hovedrapport. Den andre Hovedrapporten, som blir nedtegnet av Domsutvalget, blir gjeldende øystrategi.

Idet Domsutvalget tok fatt på det ene avsnittet:

"Det er likevel et faktum at den globale temperaturen stiger. Det er et faktum at våre utslipp har ført til at CO2-nivået har gått opp fra 280 ppm til over 380 ppm siden den industrielle revolusjon. Og det er et faktum at hvis vi ikke gjør noe, vil vi ikke bare ha et klimaproblem; vi vil også få en svært alvorlig energikrise."

var de fullt klar over at en grundig analyse av innholdet kunne bli tungt å bære for Høysete, men ikke minst for de personer som hadde fått presset gjennom disse uttalelsene. Men lederen av Domsutvalget overbeviste utvalget om at tilliten til Domsutvalget var så rotfestet på denne øya, at det var ingen ting å frykte. Alle ville akseptere resultatet av deres arbeid, bare de fikk tenkt seg godt om.

Først måtte Domsutvalget altså diskutere hvorvidt temperaturen stiger. Og da viste det seg jo, på de siste målingene gjennom nær 10 år, at temperaturen hadde flatet ut. Det ble en uvanlig kraftig diskusjon om dette punktet. Mange sa rett og slett at ”den globale temperaturen stiger”, noen andre sa ”den globale oppvarmingen pågår”. Men etter å ha gransket det som forelå av temperaturmålinger ble det fastlått at den globale temperaturen ikke stiger lenger, den har flatet ut. Dette kaller ikke øyboerne konsensus. For de vet at i vanskelige naturbestemte spørsmål kan en ikke enes på ”midten”. I Domsutvalget holder de diskusjonen i gang til alle er enige, ved hjelp av argumenter. I dag er det mange som undrer seg på hvordan denne kulturen er så godt utviklet på øya.

Dernest måtte de se på utsagnet ”våre utslipp har ført til at CO2-nivået har gått opp fra 280 ppm til 380 ppm”. Her ble det selvfølgelig også lagt fram data og målinger som viste dette, CO2- nivået hadde økt. Men deretter ble det igjen en kraftig diskusjon om årsakene til denne økningen og i hvor stor grad dette var en trussel.

Mer følger!

søndag 12. april 2009

En liten anekdote . . . . (1)

I tilknytning til en debatt på ap.no, dukket det opp en liten anekdote. Denne var hentet fra et foredrag nobelprisvinneren i fysikk i 1997 Steven Chu holdt på universitetet i Berkeley. Se hele foredraget her: http://www.youtube.com/watch?v=nsVMKWzbRWQ Den norske versjonen begynner slik:

”Anta at du bor på en liten, isolert øy i Stillehavet. Innbyggerne der kan ikke reise til andre steder. Øya er alt du har. Det er en ganske liten øy. Midt på øya er det en stor vulkan. Der har det i det siste blitt flere og flere mindre utbrudd, og lava har begynt å renne nedover mot havet. Det ser ut til at om en stund vil t dekke hele øya og alle vil bli drept. Du er jo rimelig smart, så du forstår at det betyr at lavaen før eller siden vil nå deg og hele familien din.” Resten av historien kan du lese her:

http://debatt.aftenposten.no/item.php?GroupID=18&ThreadID=268363

Denne anekdoten inspirerte meg til å skrive en parallell historie. Den kommer i tre deler, her er Del I.

Øyas historie – Del I

Anta at du bor på en isolert øy i Stillehavet. Innbyggerne der kan ikke reise til andre steder. Øya er alt du har.

Det er en ganske liten øy. På øya har det i de siste årene, fra 1950 til 2000 blitt observert at temperaturen har steget jevnt og trutt. Noen av innbyggerne begynner å bli engstelige for hva som kan komme til å skje. Dette har ingen på øya vært med på før. En av øyas mektigste kvinner, hun som har ansvar for alt utstyr, kommer på den tanken at kanskje det er CO2-innholdet som gjør dette. I svært mange år har øya målt denne gassen. De har sett at nivået har steget. Men ingen hadde tidligere kommet på den tanken at denne gassen kunne være en trussel. Kvinnen kjenner mange på øya, så da hun lurte på om dette kunne være årsaken, var det mange andre som også ble engstelige. Disse menneskene ble engstelige for om temperaturen om noen år ville bli så høy, og varmen så uhåndterlig at alle ville bli rammet. Du er jo rimelig smart, så du forstår at det betyr at varmen før eller siden vil nå deg og hele familien din.

Landsbyens eldste bestemmer seg dermed for å ha et lite møte om dette.

Noen sier at dette er illevarslende og fryktelig, men påpeker at de vanligvis jobber med saker i en tre-fire års periode, så det er ikke noe de kan prioritere nå. Andre mener at hvis de smarteste i landsbyen skal jobbe med å finne en måte å lede CO2 vekk fra landsbyen på, vil dette få økonomiske konsekvenser - landsbyen har rett og slett ikke råd til å sette i gang noe slikt.

Ja, økonomiske konsekvenser er noe som er viktig å tenke på. Men andre spør: Er det ikke viktig å finne ut av om dette kommer til å skje om hundre år eller tre hundre år? De mener at vi må vente litt før vi skal gjøre noe.

Til slutt er det de på øya som mener det er viktig med et fritt, uregulert marked: Vi er jo såpass smarte og et godt organisert folk at det ikke er noen grunn til å bekymre seg. Innen varmen blir for sterk er det helt sikkert noen som vil finne på noe, mener de.

-----
Nå tenker du sikkert at det ikke er sannsynlig at et slikt møte hadde funnet sted. Det sier seg jo selv - det er innlysende for alle i landsbyen at varmen før eller siden vil påvirke alle i landsbyen. Landsbyfolket blir jo alltid minnet på trusselen fordi varmen kan føles på kroppen.

Dette øysamfunnet har flere nyttige seremonier og ritualer. Slike allmøter som eldstemann på øya tok initiativ til, kalt Høysete, blir arrangert i forbindelse med folkelige festligheter. De som sitter i møtet har rikelig med både mat og drikke. Det ender som oftest med at det er et svært påvirket seminarium som konkluderer.

For å sikre at konklusjonene er til det beste for øysamfunnet blir det opprettet et nytt seminarium, dagen derpå. Det er Domsutvalget som har til oppgave å gå gjennom sakene, revidere nødvendige deler, og fatte de endelige beslutninger.

Mer følger.

fredag 3. april 2009

Game over! 1. april 2009
I følge godt informerte kilder planlegger CICERO nå å avblåse hele klimakrisen. De erkjenner at klimaendringene først og fremst har naturlige årsaker. Menneskeskapt utslipp av CO2 har svært liten betydning. Atmosfæren inneholder så mye naturlig CO2 at det antropogene menneskeskapte bidraget på 3-4% er helt uten betydning. Dette har vært kjent i 20 år og nå innser CICERO at naturen selv ordner opp i CO2-balansen. I følge våre kilder er det nå full enighet internt i CICERO om at det er overveiende sannsynlig at solaktivitet, kosmisk stråling, vanndamp og skylaget har størst betydning for klimaendringene. CICERO arbeider nå med hvordan de best skal formidle denne konklusjonen, uten å miste all troverdighet. Institusjonen er selvfølgelig fullstendig klar over at fallhøyden er rimelig stor, ikke minst på grunn av den debattformen ansatte ved institusjonen har stått for. CICERO ble etablert i1988 med det formål å forske for å kunne stoppe de menneskeskapte klimaendringene. Hva som nå skal skje med institusjonen er et helt åpent spørsmål. Mye taler for at det hele blir glemt, at aktiviteten blir skrinlagt og at de ansatte finner seg noe annet å gjøre. Vi andre må forberede oss så godt vi kan på de naturlige variasjoner i klimaet som kommer.

Gjennom lengre tid har det blitt påpekt at det har vært både varmere og kaldere perioder tidligere. Vi snakker om den lille istiden og den varme perioden i middelalderen (1000 – 1350). En måte å benytte utredningskompetansen og kanskje spesielt den lojalitetsfølelsen denne institusjonen har vist overfor bestemmende myndigheter og globale paneler, er at sårbarhetsutvalget i Norge kunne benytte CICERO til et eller annet. CICERO er selv veldig interessert i å få tips fra den norske befolkningen til hva institusjonen kunne arbeide med. Dette kan gjøres ved å kontakte Cicero pr tlf 22 85 87 50 eller på e-post admin@cicero.uio.no

Men uansett, før institusjonen eventuelt blir nedlagt, vil de gjennomgå nettsidene sine, rette opp de uklarheter og misforståelser som er der. De vil ha frem en nettside som åpent og ærlig formidler det synet CICERO har i dag, på de klimaendringene vi ser.