lørdag 12. desember 2009

- ingen røyk uten ild!

- Hva slags assosiasjon er det du holder på med nå? Er det branntilløp?
*Ja, men i overført betydning.

- Går det problematiske rykter på jobben? Er det pengemanko i kassa?
*Nei, det er langt mer dramatisk, det gjelder denne hackingen av datafiler inkludert e-poster fra Hadley CRU senteret.

- Ja naturligvis, med vårt engasjement her på krakken burde jeg jo ha tatt den der.
*Det er nesten sånn at jeg ikke vet hvordan jeg skal begynne. Det er så mye, det er så omfattende, det er så enormt, konsekvensene kan bli så djevelsk alvorlige, det er rett og slett skremmende, om alt dette er riktig.

- Begynn med begynnelsen, det pleier å funke.
*Det hele startet med en melding om at en hacker hadde vært inne på datasystemet til Hadley CRU, og hun hadde fått med seg enormt med datafiler, inkludert hele mailboksen, med inn- og utgående post og programkoder for ”datatilpassing”.

- Dette har jeg bare så vidt lest om, er det så ille?
*Jeg holdt på å si, det kan være verre enn slik det først høres ut!

- Ja vel, grei ut om saka.
*Disse programkodene har ikke blitt referert ennå, men innholdet i mailene begynner å bli godt kjent.

- Så lekkasjen har virket, menigmann har begynt å snoke i privat post?
*Privat og privat. Dette er mailer som har med forskningsarbeidet knyttet til klimaspørsmålet og IPCC å gjøre. Svært mange mener at dette slett ikke er private e-mails. Av det som er kjent nå fremgår det at forskerne har brukt noe de kalte tricks for å dekke over nedgang i temperaturen, der hvor det ”skulle være” stigning; de har sørget for å utelate kritiske papere fra prosessen; de har gjort alt det de kan for å hindre kritiske papere å bli publisert.

- Dette kan ikke være tilfelle, kan det ikke være manipulering med e-postene?
*Mange av de som kjenner igjen sine egne e-poster har stadfestet at disse i det minste er korrekte. Det er ingen av de rammede som har gått ut og sagt at e-postene er feilaktige.

- Hvis alt dette er tilfelle så er det jo ganske ille?
*Jeg vil si det er dramatisk. Det siste jeg har snappet opp er at Hadley-sentret har slettet rådata for temperaturmålingene sine. Det er bare justerte data om nå er tilgjengelig. Det innebærer at det ikke er mulig å etterprøve det som foreligger av temperaturmålinger fra senteret. Det er stikk i strid med etiske regler innen forskning og vitenskap, til sporbarhet og reproduksjon. Fra senteret har de uttalt i et intervju, som jeg har hørt, at årsaken til slettingen var plassmangel! Ikke mye troverdig nei, og dette er det største og viktigste forskningssenteret innen klimaforskning.

- Hva skjer videre nå da?
*Phil Jones (leder av CRU senteret) har trukket seg, det sies at hele saken må politietterforskes.

- Bortsett fra de siste dagene har jeg faktisk ikke lest så mye om dette. Hva vet du om det?
*Det var påfallende taust lenge i norske medier. Saken dukket opp internasjonalt rundt 17. november. BBC News, The Times Magazine, Washington Post, The Wall Street Magazine, The Guardian, New York Times hadde ganske direkte og omfattende omtaler av innholder fra e-postene som var kjent. Det gikk nær 10 dager før media i Norge tok opp saken på fullt alvor. Fortsatt er det forskere som forsvarer IPCCs resultater, som bare blåser av dette, og faktisk ser helt bort fra det. De vil ikke kommentere det. Noen er bare opptatt av at det er innbrudd og utlevering av noe de mener er private e-mails.

- Kan vi gjøre stort annet enn bare vente og følge med på fortsettelsen?
*Jeg har det problemet at jeg faktisk lurer på hva som er "fast ved" i den prosessen som IPCC har gjennomført. Hvis store deler av dette virkelig har skjedd, så er det i det minste uetisk manipulering innen forskningen. Egentlig gruer jeg meg til det som kommer. Det er litt uvirkelig det hele. Vi får vente og se.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar