mandag 11. januar 2010

Klimaborgen IV

Til nå har det vært fred og fordragelighet inne i Klimaborgen. Meningene om klimaendringene har gått i Borgrådets favør: klimaendringene er menneskeskapte, og utslipp av CO2 fra forbrenning av fossilt materiale er årsaken til den globale oppvarmingen. Inne i Klimaborgen har det vært full enighet om at en klimakrise er nær, og at kloden må gjøre noe med dette raskt, ellers er vi fortapt.

Klimaborgen har fått forskningspenger for å finne ut av dette. Ikke for å finne ut mer om naturfenomener og mulige årsaker til endringene. Det skal gå til å finne ut hva vi kan gjøre for å hindre klimakrisen! Borgrådet har sagt at krisen kommer, og den kommer fort.

Men denne freden er nå brutt. Det råder en hektisk ja nærmest litt kaotisk stemning. Folk i Borgen er usikre på hva som skjer og hvordan de skal forholde seg. For selv om Borgrådet har forsøkt å bagatellisere det som har skjedd (ClimateGate, PachauriGate) siden midten av november ’09, har folk inne i Klimaborgen fått høre om alle disse sakene.

Og selv om Borgrådet stadig prøver å berolige borgerne, så kommer det informasjon inn i Borgen, om bl. a. hvordan ClimateGate og PachauriGate behandles utenfor Norges grenser. Denne informasjonen er i ferd med sette i gang en voldsom uro: Er det hele en bløff?

Og nå skjer det som ingen i Klimaborgen hadde trodd, bare for noen måneder siden. Borgrådet skifter strategi – nærmest 180 grader. De bestemmer seg for å holde en lav medieprofil i tiden fremover. De har tro på at uroen gir seg, bare de avventer situasjonen. Noen advarer mot dette, risikoen er høy for å miste grepet. Og det er jo ikke bare Gatene. Også den faglige motstanden utenfor Klimaborgen er i ferd med å få et omfang og en begrunnelse som gjør at mange innenfor Borgen mener at Borgrådet er på vikende front.

Det snakkes allerede om de ”frafalne”, borgere som begynner å miste troen på menneskeskapte klimaendringer. Flere og flere spør om hvorfor Borgrådet totalt ser bort fra andre mulige forklaringer. Ikke strengt tatt at disse forholdene nødvendigvis har stor betydning. Men det er flere og flere som vil ha en åpen debatt om dette. Spesielt de ”frafalne” er ikke fornøyd med måten dette temaet nå blir behandlet på. De skarpeste kritikerne inne i Klimaborgen snakker om uopplyst enevelde, og de litterært skolerte snakker om Orwells 1984, de trekker inn hvordan situasjonen var på Galileo Galileis tid. Og når de så opplever at Borgrådet nærmest går i KO, ja da blir ikke uroen mindre. Dette er en prøvelsens tid for Klimaborgen.

Nå sitter Borgrådet sammen, dag etter dag, og diskuterer strategi, eventuelle nye utspill og når. Ut av pipa kommer det foreløpig svart røyk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar