lørdag 18. april 2009

En liten anekdote ...(2)

Øyas historie – Del II

Høysete har lang tradisjon i å nedtegne sine konklusjoner. Det er nødvendig slik at Domsutvalget har noe dokumentasjon å forholde seg til. Disse rapportene kalles Hovedrapporter. I tillegg blir det også utarbeidet kortere sammendrag for de som skal sette beslutningene i verk. I sammendraget støtte Domsutvalget på dette:

”Dette lille sammendraget er, som dere sikkert forstår, en reaksjon på den oppvarmingen som skjer på øya vår. Og her er det én viktig sak: Oppvarmingen er ikke like innlysende for alle, og det faktum at vi faktisk er på vei til å gå tom for både det ene og det andre, er ikke noe mange tenker over.

Det er likevel et faktum at den globale temperaturen stiger. Det er et faktum at våre utslipp har ført til at CO2-nivået har gått opp fra 280 ppm til over 380 ppm siden den industrielle revolusjon. Og det er et faktum at hvis vi ikke gjør noe, vil vi ikke bare ha et klimaproblem; vi vil også få en svært alvorlig energikrise.”

I motsetning til mange andre arbeidsgrupper som får oppgaver i dette øysamfunnet, er Domsutvalget sammensatt av personer som tenker fritt. Det blir lagt vekt på at Domsutvalget har personer som benytter ytringsfriheten, som har ytringsfrimodighet og som tenker grunnleggende kritisk over alle spørsmål som kommer opp. De stiller med et åpent sinn, de er ydmyke og tolerante, både overfor det som er skrevet og det som blir sagt i Domsutvalget. Og en ting er spesielt i dette øysamfunnet. Når Domsutvalget har gjort jobben sin, så kan beboerne stole fullt og fast på dem. Også i Domsutvalget stilles det strenge krav til nedtegning av arbeidet. Denne nedtegningen blir lest opp på Alltorget, en åpen plass, slik at alle som ønsker kan få innsyn i dette.

Dette betyr at Domsutvalget, uansett hvor kritiske de er til første Hovedrapport, nærmest blir forgudet av beboerne. Alle vet at uten de spørsmål som Domsutvalget stiller, og finner svar på, ja så ville utviklingen på øya stanse opp. Ressursene ville bli brukt på unyttige ting og mye tid ville gå med til å sette i gang oppgaver som i ettertid ville vist seg å være fullstendig nytteløse. Og kanskje det beste av det hele, de er også godt likt av Høysete. Selv om Domsutvalget skulle gå i mot alt som står i første Hovedrapport. Den andre Hovedrapporten, som blir nedtegnet av Domsutvalget, blir gjeldende øystrategi.

Idet Domsutvalget tok fatt på det ene avsnittet:

"Det er likevel et faktum at den globale temperaturen stiger. Det er et faktum at våre utslipp har ført til at CO2-nivået har gått opp fra 280 ppm til over 380 ppm siden den industrielle revolusjon. Og det er et faktum at hvis vi ikke gjør noe, vil vi ikke bare ha et klimaproblem; vi vil også få en svært alvorlig energikrise."

var de fullt klar over at en grundig analyse av innholdet kunne bli tungt å bære for Høysete, men ikke minst for de personer som hadde fått presset gjennom disse uttalelsene. Men lederen av Domsutvalget overbeviste utvalget om at tilliten til Domsutvalget var så rotfestet på denne øya, at det var ingen ting å frykte. Alle ville akseptere resultatet av deres arbeid, bare de fikk tenkt seg godt om.

Først måtte Domsutvalget altså diskutere hvorvidt temperaturen stiger. Og da viste det seg jo, på de siste målingene gjennom nær 10 år, at temperaturen hadde flatet ut. Det ble en uvanlig kraftig diskusjon om dette punktet. Mange sa rett og slett at ”den globale temperaturen stiger”, noen andre sa ”den globale oppvarmingen pågår”. Men etter å ha gransket det som forelå av temperaturmålinger ble det fastlått at den globale temperaturen ikke stiger lenger, den har flatet ut. Dette kaller ikke øyboerne konsensus. For de vet at i vanskelige naturbestemte spørsmål kan en ikke enes på ”midten”. I Domsutvalget holder de diskusjonen i gang til alle er enige, ved hjelp av argumenter. I dag er det mange som undrer seg på hvordan denne kulturen er så godt utviklet på øya.

Dernest måtte de se på utsagnet ”våre utslipp har ført til at CO2-nivået har gått opp fra 280 ppm til 380 ppm”. Her ble det selvfølgelig også lagt fram data og målinger som viste dette, CO2- nivået hadde økt. Men deretter ble det igjen en kraftig diskusjon om årsakene til denne økningen og i hvor stor grad dette var en trussel.

Mer følger!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar