fredag 12. april 2013

Læreren og elevene fortviler!

Tenk deg følgende situasjon:

Du er lærer i 10. klasse på ungdomskolen, og du underviser i klima. Du er ikke fornøyd med den læreboka skolen har valgt. Den omtaler bare CO2 som klimafaktor, ingen andre faktorer blir nevnt overhode! Du er nyutdannet og kom til skolen etter at denne boka ble innkjøpt – til alle!


Boka er sikker i sin sak, det er menneskeskapte klimaendringer som er den store trusselen, og årsaken er utslipp av fossilt CO2. Dvs. den CO2-gassen som slippes ut når vi brenner kull, olje eller gass. I følge boka er saken avgjort, det er ingen usikkerhet, og med en figur som viser Hockey-kølla, stiger temperaturen rett til vers mot år 2100.

Du vet at dette ikke kan vær helt riktig, sola er da en viktig klimafaktor, det er jo tross alt der energien (varmen) kommer fra.

Du har mange flinke elever, og snakker litt om CO2 som drivhusgass. Da benytter du anledningen til å undervise litt rundt selve drivhuset. Elevene blir interessert når de får høre om forskjellen på veggene i det tradisjonelle drivhuset, og de ”veggene” man snakker om i atmosfæren. Det er CO2’n som er denne ”veggen”. Elevene er opptatt av miljøvern, så de spør om hva med utslipp av NOx, betyr det noe? Og det er da du får ideen til litt ”hjemmelekse”. Elevene blir bedt om å lete på internett eller andre steder, for å finne ut mer om gassene i atmosfæren. Søk hvor dere vil, med de stikkord dere kommer på. Vi ser på resultatene i morgen. Takk for i dag.

Elevene har kommet til timen, når du kommer dagen etter. Du aner at noe er på gang, det er høylytt diskusjon om - ja nettopp: klimagasser, drivhusgasser og drivhuseffekten. Det er nesten ikke mulig å stagge de skarpeste i klassen, og du aner at det er to syn som råder i den unge engasjerte forsamlingen, denne gjengen som du har blitt så glad i.

Omsider får du roet gemyttene og spør: Hva har dere funnet ut?

Line står nærmest på pulten, får dermed hånden høyest opp og får ordet først: Jeg søkte på hjemmesiden til Klif – og der sto det at de tre viktigste naturlige klimagassene er: CO2, metan og lystgass (N2O). Fint Line, du valgte en meget smart link, det er det offentlige direktoratet som har med forurensninger å gjøre. Og læreboka sier jo at CO2 er en forurensning, supplerer lærene med.

Du ser ut over klassen – og skuer en skog av armer og sprekkferdige ansikter. Men, du har lært dem skikkelig oppførsel, så når undervisningen pågår, da venter de aller nådigst på tur.

Ok Preben. Hva gjorde du og hva fant du?

Jeg søkte med Klimagasser på Wikipedia, og der sa de at den viktigste klimagassen er vanndamp, mange ganger sterkere enn CO2. Ellers så ble de samme tre gassene nevnt: CO2, metan og N2O.

(Læreren hadde gjort det samme, gått inn på Klif og Wikipedia, og var komplett forvirret.)

Løsningen ble at læreren gjør som de tøffe læreren gjør i dag. "Jeg er også usikker på dette. Jeg må se nærmere på dette til neste time, og jeg oppfordrer dere til det samme. Snakk med foreldre og andre ungdommer, finn ut så mye som mulig."

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar